FINN BJØRN TØNDER finn.tonder@bergens-tidende.no

– Striden er selvsagt ikke hyggelig for Radisson SAS-hotellene, men den lammer på ingen måte virksomheten. Det er nok fagforeningsarbeidet som lider kraftig under dette, sier adm.direktør John Grieg ved de to Radisson SAS-hotellene i Bergen til Bergens Tidende.

– Striden startet da konserntillitsvalgt Reidar Stormark hevdet at hans kollega, Anne Grethe Spang (som også er konserntillitsvalgt), fremmet egne personlige krav om økonomisk godtgjørelse og fremtidig lederstilling i hotellkjeden. Er det riktig at Spang har gjort det?

– Jeg kjenner ikke til et slikt krav.

– Men som sjef for begge Radissson SAS-hotellene i Bergen ville du vel visst om en tillitsvalgt ba om slike særfordeler på egne vegne.

– Det ville jeg selvsagt hatt kunnskap om. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere denne saken. Dette er en uenighet mellom andre parter, sier John Grieg til Bergens Tidende.

Får kraftig motbør Reidar Stormark fikk støtte fra distriktssekretær Arild Hamre i Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet i Bergen, da han onsdag gikk kraftig ut mot Spang i Bergens Tidende og hevdet at hun har brutt tilliten som tillitsvalgt ved blant annet ved å forsøke å forhandle frem en avtale om sin egen fremtid.

Et samlet klubbstyre ved Radisson SAS Royal Hotel i Bergen tar i en uttalelse til Bergens Tidende kraftig avstand fra påstandene Stormark og Hamre er kommet med.

– Stormark fremstiller forslag til forhandlingsutspill, som er fremkommet gjennom saksbehandling med en rekke hovedtillitsvalgte, som et soloutspill fra Anne Grethe Spang. Det handler om godtgjørelse for tillitsvalgte på konsernnivå og tilbakevendelsesprinsipper for alle som engasjeres som tillitsvalgte på konsernivå. Og det er på ingen måte særfordeler en konserntillitsvalgt har fremmet for seg selv, heter det i uttalelsen fra de tillitsvalgte på Radisson SAS Royal Hotel, som rett og slett oppfordrer Stormark til å trekke seg fra sine verv som konserntillitsvalgt. Samtidig understreker de syv tillitsvalgte sin støtte til Anne Grethe Spang.

BT fikk ikke tak i Reidar Stormark søndag kveld. I slutten av denne måneden vil toppledelsen i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet komme til Bergen for å mekle mellom sine egne tillitsvalgte.