Det opplyser Statens strålevern til bt.no. Det er snakk om radioaktive jod-partikler (I-131).

— Sammenholdt med data fra andre målepunkter i verden er det sannsynlig at disse stammer fra Japan. Men det er snakk om veldig lave verdier som er uten betydning for helse og miljø, sier sjef for beredskapsseksjonen i Statens strålevern, Eldri Holo.

**Les også:

Slik spres Fukushima-utslippet utover kloden**

Lave nivåer

Strålevernet måler radioaktivitet i luft ved fem målepunkter i Norge. Luft suges gjennom et filter der forurensingen avsettes og så kan måles.

Ved tre av punktene — på Østerås i Bærum, i Stavanger-området og i Finnmark (Svanvik i Pasvikdalen) - har de økt målefrekvensen fra ukentlige til daglige målinger etter reaktorproblemene i Japan.

Det er altså ved noen av disse målestasjonene, på Østerås og i Finnmark, det er registrert lave nivåer av I-131.

Holo poengterer at radioaktivt jod har «ganske kort» halveringstid: Åtte dager. Halveringstiden er den tiden det tar før antallet radioaktive nuklider (atomkjerner) er redusert til det halve.

— Så jo lenger tid det går fra en reaktor stoppes til radioaktivt jod slippes ut, jo mindre mengder radioaktivt jod vil det være som kan transporteres bort, forklarer beredskapssjefen i Strålevernet.

Til sammenligning har cesium en halveringstid på cirka 30 år.

**Les også:

Japans største styrke**

Også i Sverige

— Dette er et stoff vi vanligvis ikke ser noe av. Det er jo nok et argument for at det stammer fra Japan, sier Holo, som understreker:

— Dette hadde vi forventet skulle skje. Men uansett hvilket scenario vi ser for oss i Japan fremover, selv et stort utslipp, så vurderer vi det dithen at det ikke vil få helse- eller miljømessige konsekvenser i Norge.

Også i Sverige er det målt radioaktivitet i luft, melder Aftonbladet på nett.

Blir du bekymret? Gi din kommentar i feltet nedenfor.

MÅLER RADIOAKTIVITET: Slik ser strålevernets luftfilterstasjoner ut. Denne i Finnmark er én av to som nå måler radioaktivitet fra kjernekraftverket i Japan. FOTO: Statens strålevern