Da Institutt for biologi skulle flytte i slutten av august, ble et eksternt selskap leid inn for å tømme de gamle lokalene i Realfagsbygget på Nygårdshøyden.

De fikk ikke med at det Institutt for geovitenskap hadde flyttet noen av sine eiendeler til et av rommene. Dermed gikk også radioaktive kjemikalier rett i restavfallscontaineren i kjelleren, melder På Høyden .

Raskt oppdaget

Ansatte ved instituttet slo alarm, og kjemikaliene ble oppdaget samme ettermiddag.

Direktør Bjørn Åge Tømmerås ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er glad for at stoffet ble oppdaget, og at alle rutiner og prosedyrer ble fulgt.

— Securitas, hovedverneombud, HMS-seksjonen og eiendomsavdelingen ble varslet. Securitas forseglet containeren og sikret området der den sto, sier han til På Høyden.

Da containeren ble åpnet, klarte ikke måleren å plukke opp noe radioaktivitet. Containeren ble systematisk gått gjennom for å finne ut hva som var der.

Bare mindre farlige stoffer ble funnet, blant annet ble tre målekobler à 250 ml som inneholdt en lavradioaktiv standardløsning av uran- og thoriumisotoper. Kolbene var forseglet og ble funnet helt intakte.

«Forbilledlig»

Roar Nese, leder for HMS-seksjonen ved UiB, roser også fremgangsmåten som ble fulgt.

— De har fulgt alle prosedyrer, meldt avvik, tatt kontakt med alle som skal kontaktes. Vi ble varslet umiddelbart, og har både strålevernskoordinator og yrkesvernhygieniker som har jobbet med denne saken. Fakultetsledelsen var helt åpne på dette umiddelbart. De var opptatt av å finne og begrense potensiell skade, og å få ting under kontroll. Sånn sett har de vært helt forbilledlige, sier han til På Høyden.