Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken for 20 år siden ligger fremdeles spredd utover store deler av Norge. Planter, og spesielt sopp, tar til seg stoffet som videreføres til dyrene som spiser plantene.

— Det har vært veldig gode forhold for sopp i år, og det er funnet radioaktivitet i flere buskaper med sau nå enn på flere år, sier Harald Nornes om forholdene i Sogn og Fjordane.

Nornes er fylkesagronom hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Han sier de aktuelle sauene nå må på diett.

— Nå må de spise fra gjødslede enger i stedet for beitet på fjellet, sier Nornes.

Sauer som inneholder større radioaktive verdier, blir fôret med stoff som binder og dermed reduserer radioaktiviteten.

Du kan trygt både kjøpe sopp og plukke den selv i de aktuelle områdene.

— Det er ikke målt høye radioaktive verdier i soppen. Når sauene blir påvirket er det fordi de spiser veldig store mengder, og radioaktiviteten blir tatt opp i kroppen deres på en annen måte enn hos mennesker, sier Kristin Vassbotten Tonning, rådgiver ved Mattilsynets regionkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane.

ATOMSOPP: Sauene må på diett etter å ha spist radioaktiv sopp på fjellbeitet. MONTASJE: RUNE STØLÅS