GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Dette er en svært viktig miljøsak der Høyre absolutt bør tone flagg. Den gjelder hele kyst-Norge fra Østfold til Finnmark, sier Halleraker.Han tar saken opp på Høyres landsmøte som starter i dag. Det er ikke første gang Høyre-politikere på Vestlandet går ut mot radioaktive utslipp fra England.På slutten av 80-tallet sto Høyre-politikere sentralt i kampen mot atomgjenvinningsanlegget i Dounray. Halleraker har vært opptatt av utslippene fra Sellafield siden de første gang ble kjent i 1999.- Jeg besøkte Sellafield den gang, og møtte en velsmurt informasjonsavdeling som fortalte at alt var i sin skjønneste orden. BTs utmerkede artikler tidligere i år har vist at det ikke var grunnlag for noen skjønnmaling. Det er de skadevirkninger den radioaktive forurensningen fører med seg, som er utgangspunktet for at Halleraker tar denne saken opp på landsmøtet i dag. Men han er og opptatt av fiskerinæringen.- Fremtidens næringer er uten tvil knyttet til vårt kystmiljø og vår sjømatproduksjon, oppdrett, fiskeri, foredling, yngelproduksjon og ftrproduksjon. Dette vil bli en bærebjelke i vår fremtidige næringsstruktur. Forbrukerne ønsker og har krav på rene matvarer. Radioaktiv forurensning kan også påvirke produksjonsevnen i havet. Derfor er det sterkt bekymringsfullt at utslippene av Technesium-99 fra Sellafield-anlegget i England fortsatt skal pågå, sier han.Halleraker vil at Høyre skal engasjere seg sterkt både nasjonalt og på den europeiske arena for å få stoppet den skadelige forurensningen.- Men aller viktigst er det at Høyre er med på å presse den norske regjering til å opptre enda tydeligere overfor engelske myndigheter.