JØRN-ARNE TOMASGARD

— Dagens regjering fører en utrolig dårlig utdanningspolitikk, sier den nyvalgte lederen.

Synspunktet kommer ikke akkurat som en bombe. Der utdanningsminister Kristin Clemet fra Høyre vil ha konkurranseutsetting og markedstilpasning, snakker radikale Sigrid Melhuus om at alle studenter må få sjansen til å utvikle seg som mennesker.

— Utdanning er såpass viktig at man ikke kan sette profitt som et overordnet mål. Vi må gi alle som ønsker det en god utdannelse og sjanse til å utvikle seg som mennesker. Det vil være mer fornuftig økonomisk, mener Os-jenten. Hun har beholdt østlandsdialekten fra sine tre første barneår på andre siden av fjellene.

Ny liste ble velgersuksess

Melhuus sitter i kommunestyret i Os for SV, og har spesielt engasjert seg i ungdomspolitiske saker. Når hun fra nyttår tar over etter Geir Pollestad fra Grønn liste som leder for NSU i Bergen, må hun legge studiene i sammenliknende politikk på is i et år. Å være leder for studentene på universitetet, arkitektskolen og kunsthøyskolen her i byen er en heltidsjobb.

— Jeg har vært politisk aktiv siden jeg var 16 år. Det begynte med Sosialistisk Ungdom på Os. Jeg har en trang til å være med og påvirke. Det er bare veldig gøy, sier hun.

Engasjementet førte til at hun dro i gang Radikal liste sammen med annenkandidaten Maria Glenna før årets studentvalg. Det ble en suksess. Listen fikk nærmere 30 prosent av stemmene.

Har flertall

— Det er sikkert lettere å starte en liste på venstresiden i studentmiljøet, enn hvis noen fra Fremskrittspartiets Ungdom forsøkte seg. Men vi førte en god valgkamp, mener hun

Radikal liste samarbeider med Grønn liste og Sosialdemokratene. De har sikret seg flertall i Studentrådet, som er «Stortinget» på Nygårdshøyden. De moderate studentpolitikerne med sympatier i Høyre og KrF blir ikke representert i Arbeidsutvalget (AU) til NSU fra nyttår. Det er Melhuus godt fornøyd med. Nå blir det radikal forandring, og liten innflytelse av moderate krefter i studentpolitikken.

Leninhøyden er i ferd med å gjenvinne sin glans, etter at noen i fjor foreslo å omdøpe den til Stoltenberget.

Jentene tar styringen

Det er ikke så vanlig at en jente har det høyeste vervet blant studentene i Bergen.

— Den siste jenten som var leder var i 1997. Tradisjonelt har det vært gutter. Nå er vi to jenter av fire i AU, sier Melhuus fornøyd.

Hun ser for seg en rolle som aktiv lobbyist i miljøene der beslutninger tas, både her i byen og sentralt.

— Den viktigste saken fremover blir ministermøtet i forbindelse med Bologna-prosessen, som skal være her i Bergen i mai. Det er et møte om felles europeisk utdanningspolitikk. Målet er å gjøre Europa konkurransedyktig i forhold til forskning og utdanning. Her må studentene være med og bestemme. Tidligere er Kvalitetsreformen blitt trædd nedover hodet på oss. Det må informeres bedre om det som skjer videre, slik at vi får si vår mening tidligere, slår den nye studentlederen fast.