– BYEN HAR ein gyllen sjanse. Sjå kor flott rådhuset lyftar seg og kjem til sin rett, seier arkitekt Tor Helge Valen. Han står på Torgallmenningen og ser mot tomta der den pågåande rivinga ikkje berre har avdekt nye og til no ukjende sider av den gamle brannstasjonen og fengselet.

Etter at fleire bygg er rivne, kjem rådhuset i visuell kontakt med Torgallmenningen på ein heilt annan måte enn før. Bergen Rådhus kjem nærare sentrale deler av byen, inngangen til rådhuset kjem til syne heilt oppe frå Tinghuset og opnar seg mot den nye aksen.

_Les også:

– Dette må vi læra av_

– Til no har denne inngangen lege i ei skuggefull og trong bakgate. Den blir langt meir verdig no når den vender seg mot byen, meiner Valen.

HAN SYNEST det er ille at den plassen og dei siktlinene som no openberrar seg, snart skal tettast igjen. Dei gamle bygningane blir nemleg fjerna for å gjera plass til nybygget til Gulating.

– Her bør det tenkjast nytt, planane for dette nybygget bør endrast. I staden for å plassera bygget der det no er planlagt, midt framføre rådhuset, bør Gulating få eit nytt langt og smalt bygg langs Kaigaten. Helst bør det stå delvis på søyler, som rådhuset, for å skapa kontakt med Smålungeren og dei lave kunstmusea langs denne.

– På denne måten kunne også Bergen fått ein flott rådhusplass, slik andre byar har. På baksida av rådhuset kunne vi fått ein fin borggard. Kontrasten mellom det høge rådhuset og dei låge husa rundt ville blitt fin. Slik ville ein kunna fullføra den opphavlege intensjonen med rådhuset som var planlagt med låge bygg rundt det høge, seier Tor Helge Valen.

– NOKON BØR SJÅ på denne saka. Nybygget til Gulating er ikkje reist, det er ikkje for seint. Vi bør rett og slett tenkja litt stort, heva oss over det pragmatiske, seier arkitekten.

Han er heller ikkje begeistra for den forma det planlagde nybygget har fått.

– Det er eit bygg som trappar seg opp frå Christiesgate mot rådhuset. Som for å kamuflera det høge bygget. Det nye vil ikkje spela på lag med rådhuset, det ville derimot eit lågt, langt bygg ha gjort, seier han. Valen har i det siste diskutert denne saka med fleire andre arkitektar som deler synet hans, fortel han.

– Rådhusplassen blir ikkje så stor, men det treng han heller ikkje vera. Roma, til dømes, er full av slike små, intime byrom, seier arkitekten.

PROSJEKTLEIAR Ozren Lozo i Statsbygg ler når vi seier han nok må flytta litt på nybygget til Gulating slik at Bergen kan få rådhusplassen sin.

– Etter ti års venting er trur eg ikkje det blir aktuelt, seier han. Han fortel om ein lang planprosess for Gulatingsbygget. Til arkitektkonkurransen i 2003, som vart vunnen av Østgaard Arkitekter AS i Oslo, var fire av 39 innleverte forslag i tråd med Valen sitt ønskje om eit bygg langs Kaigaten. Men juryen valde vekk desse i tråd med reguleringsplanen for 1916.

– KOMMUNEN hadde ønskje om ein størst mogeleg plass framføre nybygget mot Kaigaten. Dette vart løyst ved å leggja bygget tett inntil den gamle brannstasjonen og fengselet. Her blir det eit smau på fire-fem meter, forklarer Lozo. Han synest det er ein god ide å leggja den opne plassen ut mot Kaigaten, ikkje minst på grunn av at bybanen vil skapa stor trafikk i dette området. Han meiner ein plass midt framføre rådhuset ville blitt liten, innestengd og liggjande i skuggen. Lozo likar det grepet arkitektane har teke ved å trappa nybygget opp frå Christiesgate mot rådhuset.

Han fortel at Statsbygg med det første skriv avtale med entreprenør og han trur grunnarbeidet kan ta til i slutten av juni. Nye Gulating skal etter planen vera klart til innflytting sommaren 2011.

Korleis bør Rådhusplassen vere? Sei di meining i kommentarfeltet under .

KJEM NÆRARE: Oppryddinga ved rådhuset skaper ei ny siktline frå Tinghuset og gjer sitt til at rådhuset kjem nærare Torgallmenningen.
Jan M. Lillebø
RÅDHUSPLASSEN: Slik kunne rådhusplassen i Bergen sett ut om Bjerk og Bjørge hadde vunne konkurransen i 2003. Deira forslag fekk heiderleg omtale, men vart valt bort. ILLUSTRASJON: BJERK OG BJØRGE
TETTAR IGJEN: Slik kjem nybygget til Gulating til å liggja, midt på den nyrydda,opne plassen i enden av Rådhusgaten (til venstre). Rådhuset til høgre. ILLUSTRASJON: ØSTGAARD ARKITEKTER AS