Til tross for at det er varslet fredning av hele kvartalet, som har et samlet bygningsmessig bruttoareal på vel 6.300 kvadratmeter, tviler ikke byråd Nils Arild Johnsen på at det vil bli stor interesse for salget. Han forteller at han i den tiden det er blitt arbeidet med salgsprospektet, har mottatt flere spennende henvendelser. Det omfattende prospektet gjør rede for de fleste sider ved bygningene, men antyder ingen pris.

— Nei, vi står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud og vil derfor ikke binde oss opp til noen prisantydning. Det er ikke nødvendigvis høyeste bud som får tilslaget. Vi vil prioritere samlet salg foran oppdeling i to, og vi kommer til å legge stor vekt på hvilke brukskonsept budgiverne presenterer.

For øvrig er det kjent fra tidligere at Johnsen og hans byrådskolleger har operert med en pris på rundt 30 millioner kroner.

Venter heftig debatt

Selv om samlet salg av de fire bygningene vil bli foretrukket, er det anledning til å gi bud på to og to bygninger sammen: Hagerupsgården og Brannstasjonen, Gamle Tinghus og fengselet.

Kommunen forbeholder seg retten til å leie lokaler i de av kvartalets bygninger som man disponerer i dag, dvs. alle unntatt fengselet. Leieforholdet skal gjelde ut 2004 og årsleien blir den samme som nå, vel 3,6 millioner kroner. Deretter regner kommunen med å kunne flytte deler av virksomheten over i den nye brannstasjonen, som da skal stå ferdig på Nygårdstangen.

Byråden er forberedt på at salget vil kunne utløse en heftig debatt i Bergen. Men han forsvarer avgjørelsen med at kommunen trenger pengene og at med det bygge- og rehabiliteringsprogrammet man allerede har vedtatt, ville en hardt tiltrengt oppussing av kvartalet for kommunens regning, neppe latt seg realisere før om 10-20 år.

Budfristen utløper 1. september i år. Deretter vil det ventelig ta noen måneder å gå grundig gjennom de innkomne budene. Nils Arild Johnsen regner derfor ikke med at saken kan forelegges bystyret til endelig behandling før ut på ettervinteren/våren 2003.