Helge Skaar i Crux og Per Inge Hjertaker i Headvisor har henholdsvis 25 og 30 års erfaring med krisehåndtering. Hjertaker håndterte blant annet Rocknes-forliset for rederiet Jebsen og Skaar var med til det siste da lokomotivbedriften Nera havnet i dyp krise og ble partert og solgt.

Karakterstyrke

— Det er sterkt å se Jens Stoltenberg i denne situasjonen. Husk på at han er følelsesmessig involvert fordi han også kjenner flere av ofrene. Det er nesten et umenneskelig press han står overfor. Han viser en karakterstyrke kanskje ingen visste at han hadde. Jeg vil si at dette er forbilledlig krisehåndtering. Han gir seg ikke inn på spekulasjoner. Hans retorikk om fellesskap og at vi ikke skal la oss knekke, er også helt riktig. Samtidig har han en fin balanse i forhold til egne følelser. Forbilledlig, sier Hjertaker.

- På ballen

Skaar er helt på linje og sier at mange kan lære om krisehåndtering ved å studere statsministeren i denne rollen.

— Han gjør alt riktig. Han er tilgjengelig, saksorientert, nøye med fakta og har hele tiden unngått spekulasjoner. Han har vært på ballen hele tiden. Min vurdering er at han må få toppkarakter for denne prestasjonen, sier Skaar.

Han legger til at dette har vært en kraftprøve for den vanlige mann som ikke er så tett på saken som regjeringssjefen.

— Hvordan er det ikke å måtte fronte tragedien? Det er en prestasjon som inngir stor respekt. Imponerende krisehåndtering. Følelsesmessig har han prøvd å være rimelig nøytral. Det er lett å overspille i slike situasjoner. Vi husker jo president Bush etter 11. september, som møtte terroren med retorikken «hunt them down». Det er lett å se at enkelte gjerne går for langt. Stoltenberg har klart seg utmerket, sier Skaar.