Det mener Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

— Ikke alt handler om mer økonomiske ressurser. Problemet er at skolene ikke vet hvordan de skal tilrettelegge tilbudet for denne elevgruppen. Det er mangel på kompetanse blant skolene, sier seniorrådgiver Sigrun Aamodt i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

- Må hente inn lærere

Senteret er underlagt Utdanningsdirektoratet, og har i oppgave å styrke opplæringen av minoritetsspråklige barn.

— Skolene må bli flinkere til å hente inn tospråklige lærere. Man bør også bli flinkere til å lage individuelle opplæringsplaner som er tilpasset hver enkelt elev. Det finnes i tillegg mange gode digitale læringsmidler tilpasset denne gruppen, og både elever og foreldrene kan brukes som ressurser i undervisningen, sier Aamodt.

Halvparten faller fra

Hun mener fylkeskommuner bryter opplæringsloven overfor denne gruppen.

— Østberg-utvalget, som gjennomgikk tilbudet til minoritetsspråklige elever, foreslo flere tilsyn og bruk av sanksjoner overfor fylkeskommuner som ikke oppfyller opplæringsloven. Når man først har et lovverk må man passe på at det blir fulgt, og derfor kan disse tiltakene være fornuftige, sier seniorrådgiveren.

Hun sier det er svært alvorlig at man ikke klarer å gi alle minoritetsspråklige elever et tilbud.

— Fra yrkesfaglig studieretning på videregående vet man at 50 prosent av de minoritetsspråklige elevene dropper ut av skolen. I dag lever vi i et kunnskapssamfunn der utdanning blir stadig viktigere for å klare seg videre i livet. Derfor er dette bekymringsfullt, sier Aamodt.