I dagens papirutgave av BT presenteres en rapport laget av fylket om drosjenæringen. Den viser blant at 4 av 10 drosjer ikke er på veien i rushtiden.

— Det kan jo se ut som om behovet er der, når hotellene råder folk til å ta flybussen, sier Gustav Bahus.

- Sikkert flere årsaker

Fremskrittspartipolitikeren leder samferdselsutvalet i Hordaland fylkeskommune.

— Hvorfor tror du så få biler er på veien?

— Det er sikkert flere årsaker til det. Flere som får tur til Flesland, venter nok til at de får tur fra flyplassen. Da kan det bli mange biler i dette området mens folk i sentrum ikke får taxi, svarer han.

Vil se på situasjonen

— Er det aktuelt for dere å stille større krav til dem dere gir drosjeløyve til?

— Vi må bruke denne rapporten til å sette oss ned og se på situasjonen med drosjesentralene. Samtidig forstår jeg ikke at biler står i ro dersom det er kunder som vil ha drosje, sier Bahus.

Bt.no var i kontakt med flere medlemmer i samferdselsutvalet for å høre deres syn på rapporten, men de kjente ikke til rapporten.