b1.jpg

Vegvesenet har fått satt opp radar og kamera på fylkesvei 337 mellom Hafslo og Veitastrond i Sogn og Fjordane, og begynner å teste sitt nye skredvarslingsanlegg.Radaren skal fange opp skred i Utladøla, hvor det har gått flere store snøskred de siste årene. Bilistene vil da bli advart av røde trafikklys på begge sider av veien.

b4.jpg

Blinker— Vi går inn i en testperiode når snøen kommer. Anlegget vil da være i full drift, slik at bilister som blir møtt av røde blink må stoppe, sier seksjonsleder Eivind Ytri i Statens vegvesen.

Radaren registrerer bevegelse høyt oppe i fjellsiden. Dermed skal biler som har passert lyset når skredet blir utløst, ha nok tid til å komme seg bort før skredet når veien.

Kamera

Vegtrafikksentralen blir også varslet om skredet og vil kunne følge med på veien via et nytt kamera som er satt opp i det skredutsatte området.

Et tilsvarende skredvarslingsanlegg er satt opp på riksvei 15 mellom Skjåk og Lom i Oppland.