• Voksne har rabattkort, ungdommene har rabattkort, og fra årsskiftet har også barna rabattkort på bussen. Men hva med det honnørreisende? Burde ikke de også kunne nyte fordelene ved å bruke rabattkort, undres Arne Jakobsen, som representerer Arbeiderpartiet i bystyret i Bergen.

Jakobsen lar handling følge tanke, og i torsdagens møte i komiteen for miljø og byutvikling vil han stille spørsmål om dette til ansvarlig byråd, Lisbeth Iversen.

— Jeg ønsker at byråden så snart som mulig legger frem en sak om dette. Da vi arbeidet med saken om rabattkort for barn før jul, glemte vi rett og slett å ta med de honnørreisende, sier Arne Jakobsen. Han håper denne saken kan ordnes slik at honnørreisende kan kjøpe rabattkort allerede fra 1. juli.