Manøvreringsrommet for et nytt byråd under ledelse av Ap-politikeren vil bli mye vanskeligere enn det hittil har vært, ettersom Strøm-Erichsen er helt avhengig av å ha ryggdekning også fra RV for å beholde makten. Det har ikke vært nødvendig i denne perioden.

— Vi vil sette mye inn på å unngå å få et byråd av Høyre og Frp, for det vil gjøre stor og ubotelig skade for hele bysamfunnet. Derfor vil vi slenge inn våre stemmer ved konstitueringen, sier RV-leder Torstein Dahle sier til Bergens Tidende.

Men når den politiske hverdagen kommer, kan et byråd av Arbeiderpartiet og det politiske sentrum vente seg mye bråk, forsikrer han - vel å merke med disse ordene:

— Vi akter ikke å være noen trofast garantist for alt det Arbeiderpartiet måtte foreta seg. Vi kan ikke godta kjøkkenreformen og heller ikke nedlegging av skoler og aldershjem. Jeg ser for meg at den økonomiske situasjonen for kommunen vil være så vanskelig også i tiden fremover at det vil komme forslag fra byrådet som helt sikkert vil bli nedstemt. Men vi vil ikke plage det i utrengsmål, tilføyer han en smule forsonlig.

SVs kommende gruppeleder Oddny Miljeteig er på sin side ytterst forsiktig med å nevne noe som kan minne om trusler mot et eventuelt nytt byråd av Arbeiderpartiet og sentrumspartiene. Hun setter sitt håp til KrF, og sier det slik:

— KrF har fått et signal fra sine velgere om at de ikke setter pris på høyredreiningen i partiet. Det er også tilfellet her i Bergen. Jeg tror også at KrF-ledelsen her i byen vil innrømme at de verdiene SV og KrF står for i lokalpolitikken har mange fellestrekk. KrF er ikke høyreliberalistisk.

— Vil dere stille strenge krav for å støtte et nytt byråd av Ap og KrF?

— Prosessen er ikke kommet så langt ennå. Foreløpig teller vi mandater, driver høyttenkning og håper at ingen gjør noe forhastet, for dette er en alvorlig situasjon for Bergen, sier Miljeteig.