De to operaselskapene blir dessuten mer likestilt, ved at kommunen trer inn i styret også for Stiftelsen Opera Vest. Byrådet foreslo å skape mer likestilling ved å trekke seg fra styret for Vest Norges Opera. Det siste gikk bystyreflertallet imot.

Videre sier bystyret at Bergen skal arbeide for en videre utbygging av en profesjonell regionopera for Vestlandet.

Bystyret ønsker også å opprette et samarbeidsorgan for de ulike kulturinstitusjonene som inngår i operaproduksjonen.

Like til det siste var det uvisst om byrådet ville få flertall for sin operaløsning, som Aps Veslemøy Gullachsen karakteriserte som et lite felles multiplum. Byrådet led nederlag i komiteen, men hadde utsikt til flertall i bystyret, før RVs Stine Akre i går sikret solid flertall for RVs alternativ.