Produksjonen skjer vegg-i-vegg med kraftstasjonen, utan energitap. I staden skal krafta heretter nyttast til lite produktive formål som klimaanlegg i kjøpesenter og oppvarming i hyttegrender.

Han kritiserer også Regjeringa for enno ikkje å ha fått på plass det lenge omdiskuterte industrikraftregimet som kan gje industrien straumprisar til å leva med, og forlanger at nedlegginga i Ålvik vert stogga.