REMA 1000 kunngjorde 14. mars 2008 oppkjøpet av Lidl Norge. Tiden etter at avtalen ble inngått, har gått med til å planlegge i detalj hvordan Lidls butikker best kan integreres i REMA 1000.

46 av de tidligere Lidl-butikkene blir i disse dager gjort om til REMA 1000-butikker. De lokalene som ikke benyttes, vil fremleies til andre aktører i detaljhandelen.

— Nå er vi veldig glade, sier Ole Robert Reitan i REMA 1000. Etter at avtalen om oppkjøp av Lidl ble inngått, har vi tenkt kontinuerlig på hvordan overtakelsen best skal komme våre kunder, kjøpmenn og ansatte til gode. Nå er endelig overtakelsen et faktum, og vi kan begynne arbeidet med å realisere nesten 3 måneders forberedelser.

I Os er det nå bestemt at det blir etablert en REMA 1000 nummer to i Lidl lokalene ved Elvebakken.

— Butikken vi i dag har på Os går så godt at vi mener det er godt grunnlag for å åpne enda en REMA 1000 butikk i Os, sier regionsdirektør region Vest, Eirik Fuglum til RadiOs.no.

Trond Hope som i dag driver REMA 1000 på Flåten vil og bli driver av butikken ved Elvebakken.

— Trond er veldig klar til også å ta seg av butikk nummer to i den tidligere Lidl butikken, sier Fuglum.

Hva med lageret?

I Ådnadalen ved Ulven ligger det gigantiske lageret som Lidl hadde planer om å bruke til regionlager, men som nå også er i REMA 1000 sitt eie.

— Vi eier dette lageret, men det er per dags dato ikke tatt stilling til om vi vil legge lageret vårt til Os og Ådnadalen, sier Fuglum til RadiOs.no.

Selv om det ikke er tatt standpunkt til om de vil bruke lageret, er det mye som tyder på at det kan gå den veien.

— Lagerkapasiteten vår i Kanalveien er sprengt og vi trenger større plass. Vi har et par tomtealternativer, men når det står et bygg nesten ferdig på Os, så er det naturlig at dette bli vurdert sterkt. Det er flere ting som spiller inn i forhold til om vi skal bruke det.