Bergen og omland Havnevesen har tidligere vendt tommelen ned for anløp av kjempeskipet fordi Askøybroens seilingshøyde er begrenset til 62 meter, men nå ønskes det 354 meter lange skipet velkommen.

Nå bekrefter assisterende havnekaptein Sven Sjong at skipet er sikret kaiplass i Bergen 15. juli 2004 fra kl. 08.00 til 17.00.

Det har lenge hersket forvirring omkring «Queen Mary 2» s muligheter til å anløpe Bergen.

Marine superindentant hos Cunard i Miami, Tom Strom, sa til Bergens Tidende 8. februar at skipets høyde var 62,5 meter, men at man skulle vurdere å redusere høyden.

Etter hva Bergens Tidende har grunn til å tro, var det på dette tidspunkt allerede besluttet å senke høyden. Da rederiet første gang sendte forespørsel om anløp, ble skipets data oppgitt til lengde 350 meter, bredde 40 meter, dypgående 10 meter, tonnasje 132.000 bruttotonn og høyde 62,5 meter. Antall passasjerer var oppgitt til 2600, samt et mannskap på 1600 personer.

I dag oppgis følgende data: Tonnasje 150.000 bruttotonn, lengde 354 meter, bredde 41 meter. Øvrige mål er identiske med tidligere oppgitte tall.

Med en lengde på 354 meter blir det britisk-registrerte skipet 30 meter lengre enn TS «Norway» som i dag er verdens lengste cruiseskip, men ikke det største målt etter tonnasje.

TIL BERGEN: MS «Queen Mary 2», verdens lengste cruiseskip (354 meter) og et av verdens største, kommer til Bergen 15. juli 2004 og er allerede sikret kaiplass.