Klokka 02.20 natt til sist fredag redda familien Djuvik på fire og leigebuaren deira seg ut frå det brennande huset. Ein nabo braut seg inn, vekte bebuarane og hjelpte dei ut i siste liten. Politiet meiner liv lett kunne gått tapt, og kallar det ein heltedåd frå nabo Geir Ove Refvik si side.

Televik-familien er sjølvsagt takksame for det naboen gjorde denne natta. Svigermor hans, som og er mormor til Stine Televik, hadde vore søvnlaus og stått opp denne natta.

— Det var ho som såg flammane og vekte han, slik at han kunne kome over til oss, seier Stine Televik.

— Det er berre tilfellet at det gjekk bra, så det er klart at ein gjer seg sine tankar.

Fann brennbar væske

Brannen starta ute på terrassen, og i onsdag fann Kripos sin spesialtrena hund spor etter brennbar væske på brannstaden. To stader under den nedbrente treterrassen markerte den spesialtrena hunden funn av spor etter brennbar væske.

Politiet har heilt utelukka det elektriske anlegget som brannårsak. Det betyr at berr eld har starta brannen der ute.

— Kven som helst kunne ta seg inn på terrassen. Brannårsaka kan vere ein attgløymd sigarett eller kva som helst, seier lensmann Tormod Hvattum i Vågsøy.

— Det stod også ein bensinplenklippar under terrassen, ikkje langt frå der hunden markerte. Vi må etterforske dette med ein brei horisont, meiner han.

I løpet av dei neste to vekene får lensmannen analysesvar på kva type brennbar væske det er snakk om.

Tre uoppklarte brannar

Omstenda rundt den nattlege husbrannen sist fredag gjev i seg sjølv grunn til uro. I tillegg har politiet to uoppklara husbrannar frå same nabolag, begge frå i fjor haust.

— Den første brannen starta utandørs og vart oppdaga og sløkt før den gjorde større skader. Det var 5. oktober. Den neste brannen starta inne i den ulåste kjellaren på eit eldre hus seks dagar seinare, fortel lensmannen.

Politiet fann ikkje noko plausibel forklaring på dei to brannane, og har aldri kunna utelukke at dei vart påsett.

— Vi har ikkje grunnlag for å fastslå at det går ein pyroman laus, seier Hvattum.

— Men det er klart at folk bør vere observante i denne situasjonen. Det er lurt å følgje litt ekstra godt med fram til vi får ei eventuell forklaring på det som har skjedd.

- Folk er redde

Medan politiet held fram med sine rundspørjingar og vitneavhøyr, må folk i bustadfeltet Leite på Raudeberg i Vågsøy kommune leve vidare med uroa i kroppen.

— Det er masse snakk og rykte. Og eg har full forståing for at folk er redde. Vi er redde sjølve, seier Stine Televik, mor i tobarnsfamilien som kom seg i tide natt til fredag.

Ho fortel at familien har kome seg rimeleg bra frå skrekkopplevinga, men at den set sine spor, særleg på dei to minste.

— Vi har alle fått oss ein støkk. Vår måte å takle det på er å snakke mykje om alle sider rundt det som skjedde. Vi brukar lang tid til å prate ved leggjetid. Barna må få lov til å reagere, dei må få lov til å seie frå korleis dei har det, seier ho.