Statens forurensningstilsyn (SFT) har derfor i vinter iverksatt målinger for å registrere «kreftfaren» på noen av disse stedene.

— Undersøkelsen bør gjennomføres på alle steder med aluminiumsverk, skriver SFT på sin nettside.

EU kan ramme Vestlandet

EU kommer med nye direktiv for hva folk kan utsettes for av kreftfremkallende stoffer i luften man puster inn. De nye EU-direktivene vil, ifølge SFT, gi utslippsgrenser som ikke kan aksepteres overskredet i utelufta. Norge må følge disse kravene.

SFT skriver videre at «man forventer» at det vil bli rapportert utslipp av tungmetaller fra alle aluminiumsverk i Norge. Også målinger av kreftfremkallende tjærestoffer (PAH) skal i vinter gjennomføres i uteluften iblant annet Årdal og Høyanger. Begge disse stedene har gamle Søderberg-anlegg.

Siste frist er 2006

Samtidig med de nye EU-direktivene kommer SFT med sine grenser for tillatt utslipp. Dette betyr en kraftig innskjerping av kravene til luftkvalitet fra utgangen av år 2006 både i Årdal og Høyanger. Alternativet til ombygging i milliardklassen av gammel teknologi blir stengning av produksjon i Søderbergovnene på de to stedene.

Lunge-, strupe- og nesekreft

Grenseverdiene for miljøgiften tungmetaller i luft oppgir EU med en øvre grense på ett sykdomstilfelle per 100.000 personer. Overskridelse utover dette øker faren for lungekreft, strupekreft og nesekreft.

På sin nettside skriver SFT at utslipp av PAH regnes som et vesentlig miljøproblem for aluminiumsverk med eldre produksjonsprosesser, såkalt Søderbergteknologi.

Vedfyring i søkelyset

SFT tror at grensen for de kreftfremkallende miljøgiftene blir overskredet også i uteluften i enkelte gater i storbyene der vedfyring brukes mye til boligoppvarming. Det kan dermed bli innført tiltak som krever utskifting av gamle vedovner med nye ovner, og rensing av røykgassene fra vedovner i boliger.