Færre biltyverier. Færre slitsomme morgenkvister med glass i førersetet og løse tråder fra en stereo som er vekk.

Tall fra Hordaland politidistrikt viser at biltyveriene sank med over 30 prosent i 2003, mens tyverier fra bil ble redusert til nesten halvparten. Det skjer etter flere år med nye rekorder og mange skjellsord i bergensk grålysning.

Aktivt politi

Er tyvene forduftet, er publikum blitt lei av å anmelde eller er vi rett og slett blitt flinkere til å gjemme verdisakene?

Politiet peker på flere årsaker til at trenden de siste årene ser ut til å ha snudd i 2003:

  • Aktiv jobbing med gjengangere. De er kjernegruppen for denne type kriminalitet.
  • Flere personer går på medikamentbasert rehabilitering, blant annet metadon.
  • En kraftig nedgang i bruk av rohypnol. Tablettbruk generelt og rohypnol spesielt er til dels finansiert gjennom innbrudd i biler.
  • Sterkere fokus mot bestemte områder, Deriblant grovt tyveri fra bil.

Den målrettede innsatsen mot gjengangere innebærer raskere pågripelse og gjerne varetektsfengsling.

— Flere har vært «ute av sirkulasjon», sier politioverbetjent Per-Ivar Bøe ved Hordaland politidistrikt.

Han mener politiets skryteliste inneholder flere momenter.

— Vi har fått til bedre utveksling av informasjon intern i politiet. Vi er rett og slett blitt flinkere, sier han.

Morten Ørn, politioverbetjent ved analyse og registerseksjonen, bekrefter at «noen hevder» at færre anmeldelser kun betyr at publikum ikke tror det har noen hensikt.

— Men jeg tror også et sterkere fokus i aviser i fjor har bidratt til færre grove tyverier fra bil. Slike tyverier er uhyre lett å forebygge, sier Ørn.

BMW og Audi på topp

Tall fra Gjensidige NOR bekrefter at biltyverier og tyverier fra bil gikk ned i fjor. 70 kunder i Hordaland mistet bilen sin i fjor. Det er færre enn året før, trass i at kundemassen har økt.

På tyveritoppen i vest ligger Audi og BMW, men ikke Chrysler som i landet for øvrig. Nederst finner du Citroën og Volvo.

— Vi ser nedgangen i sammenheng med at tyveri av bil blir vanskeligere, sier Kenneth Erlandsen, skadesjef i Gjensidige NOR, region Vestlandet.

Statistikken viser at kun tre av nærmere 100 biler som ble stjålet i Hordaland og Rogaland i fjor, var utstyrt med startsperre.

— Startsperren kom på de første bilene i 1996, og har siden gjort dette til et dårligere levebrød for biltyvene, sier Erlandsen.

Moderne biler har nå fått fjerde- og femtegenerasjons startsperrer. Det gamle nøkkelhullet er borte til fordel for infrarød- og radiooverføring.

På Gjensidige NORs tyveritopp for hele landet ligger fire vestligproduserte bilmerker. Han tror forklaringen er at de er lettere omsettelige, blant annet i Øst-Europa.

Neppe lavere premier

Forsikringsbransjen lover ikke merkbart lavere premier, trass i hyggelige tall.

— Lavere erstatninger bidrar til lavere premier. Men det monner ikke. Jeg er redd reduksjonen ikke vil finansiere en kveld på byen, sier Preben Røe, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If tror heller ikke på lavere premier med det første.

Av samlede erstatninger på 8,4 milliarder kroner for motorvognskader i fjor, utgjør biltyverier og bilinnbrudd 600 millioner, eller bare 7 prosent. Tall fra forsikringsbransjen viser at antall biltyverier og innbrudd i bil gikk ned i 2003. Etter toppnoteringene i 2002, sank biltyveriene med 11 prosent og bilinnbruddene med 17 prosent i fjor.