I dag tidlig var forurensningen godt over tålegrensen i Bergen.

Men klokken 10.00 viste måleren ved Rådhuset i Bergen 140,5 mikrogram nitrogendioksid per kubikkmeter. Det var godt under grensen på 200 µg/m3 som helsemyndighetene har satt.

Sank i morges

På Danmarks plass var det åpenbart feil ved måleren, som viste 0 i NO2-verdi klokken 10.00.

Klokken 11.00 er verdiene igjen på vei opp, men de er lavere enn på samme tid i går.

— Fortsatt er luftkvaliteten dårlig, presiserer Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning.

Han sier at det har vært bedre spredningsforhold i Bergen i dag. De øvre luftlagene har ikke vært så markant varmere som de nedre, og det har vært litt mildere og vind i byen.

— Men varselet tilsier at det kan bli verre i morgen igjen, sier Tønnesen.

Følg utviklingen her!

Målinger gjort av luftkvalitet.info viser at mengden nitrogendioksid (NO2) på Danmarks plass sank med 28,3 prosent fra klokken 08.00 tirsdag til klokken 08.00 i dag.

Ved Rådhuset viste målingene onsdag noe høyere forekomster av NO2. Uansett er verdiene fortsatt godt over den tilrådelige grensen på 200 mikrogram per kubikkmeter.

Klokken 14.00 tirsdag toppet det seg da målestasjonen på Danmarks plass målte hele 420 mikrogram per kubikkmeter.