— Min klient mener at han hadde fått de nødvendige godkjenninger, selv om dette er noe som direktører og andre i ledelsen synes det er ubekvemt å stå ved i dag, sa advokat Helge Wesenberg, som forsvarer en 45-årig tidligere prosjektleder i Selmer.

— Det høres utrolig ut. Men jeg ber retten ha et åpent sinn, sa advokat Bjørn Lillebergen, som forsvarer en 53-årig tidligere regiondirektør.

Til sammen tre tidligere Selmer-sjefer er tiltalt for omfattende økonomisk utroskap, etter at rehabiliteringen av flere praktbygg på Espeland ble belastet selskapet de jobbet i. Samtidig går Selmer Skanska, som selskapet heter i dag, til sivilt erstatningssøksmål mot dem.

To av de tiltalte erkjenner å ha fakturert Selmer for nesten 14 millioner kroner, i et prosjekt som helt og holdent var privat. De hevder imidlertid at arbeidsgiver visste hva som foregikk, og at det hele tiden har vært meningen å gjøre opp for seg.

Den tredje tiltalte, en 53-årig tidligere regiondirektør og teknisk sjef i Selmer, nekter for å ha visst om annet enn mindre «forskutteringer» fra Selmers side. Tredjemann, som forsvares av advokat Frode Sulland, ble dratt inn i saken av de to andre tiltalte. Han hadde trukket seg ut av Espelandsprosjektet da forholdene rundt faktureringen ble avslørt av Selmers internkontroll. I motsetning til de to andre tiltalte ble han ikke avskjediget på grunn av uregelmessigheter rundt Espelandsprosjektet. Tredjemann ble avskjediget fra Selmer grunnet forhold rundt byggingen av hans private hytte.

Stiftet eget selskap

Høsten 1995, da alle tre satt i betrodde lederstillinger i Selmer, stiftet de et privat selskap som skulle drive med kjøp og salg av maskiner og eiendommer. Våren 1996 kjøpte dette selskapet et 21 mål stort praktområde på Espeland i Fana, fra Universitet i Bergen. Kjøpesummen var på 4 millioner kroner. Planen til Selmer-sjefene var å dele opp eiendommen, rehabilitere de gamle, herskapelige bygningene og selge dem hver for seg.

Imidlertid ble det problemer med å få konsesjon fra landbruksmyndighetene. Selskapet som eide eiendommen hadde ikke penger til å foreta den omfattende oppussingen. Anleggsfirma og leverandører som ble engasjert på Espeland, ble derfor bedt om å fakturere utgiftene på Selmer. Regningene ble først sendt Selmer sentralt, og deretter til Selmer i Bergen der de ble attestert av den ene tiltalte og belastet Troll-utbyggingen på Kollsnes.

Skrev under gjeldsbrev

Da forholdet ble avdekket, aksepterte både tiltalte nummer en og tiltalte nummer to å gå på dagen. De skrev også under på et gjeldsbrev, der de erkjente å skylde Selmer over 12 millioner kroner. Det meste av dette er allerede tilbakebetalt, blant annet i forbindelse med at den flotte eiendommen på Espeland ble solgt på tvangssalg i mars 1999.

Men Selmer Skanska ønsker dom på restkravet; det vil si fakturaer som ikke dukket opp før etter at gjeldsbrevet var undertegnet. Videre vil selskapet ha dekket advokatsalærer, renter og arbeidet med å avdekke forholdet. Til sammen beløper dette seg til nesten 3 millioner kroner.

Ifølge Selmer Skanskas prosessfullmektig har de tiltalte ikke bidratt til å spore opp de 469 fakturaene som saken gjelder. Flere fakturaer ble funnet på backupen til pcen til den ene tiltalte.

PUSSET OPP: Selmer-sjefene kjøpte «Borgen» og flere andre herskapshus, som skulle rehabiliteres og selges. Regningene på nesten 14 millioner kroner ble belastet Troll-utbyggingen på Kollsnes. «Borgen» eies nå av skipsreder Torunn Økland. (ARKIVFOTO: KNUT STRAND)