Mandag var det glissent langs de flotte kaianleggene, bare noen få dovne cabincruisere var i ferd med å forlate natthavnen da BT ankom.

At det er stille på kaiområdet, synes ikke Eric Evenson er galt. Han står i spissen for en opprustning av det gamle handelsstedet. Nå skal Godøysund bli kvitt stempelet som øldrikkingssted for ungdommer på rangel.

— Målet er å fylle Godøysund med 300 mennesker alle dager året rundt, sier Evenson.

— Så snart det foreligger en rammetillatelse fra kommunen setter vi gang. I samarbeid med myndigheter og velforening regner vi med å komme frem til en plan som alle kan enes om. Her blir det store friarealer på Maurholmen og Midtholmen, og bebyggelse konsentrert på øyen der hotellanlegget og Prinsehytta står, sier han.

— Utbygging starter på vestsiden av hovedbyen, med 52 enheter som selges uten tilbakeleieklausul. Disse håper vi er klare neste sommer. Deretter kommer resten av totalt 159 enheter som selges med tilbakeleieavtale med hotellselskapet. Innen 2009 regner vi med at et komplett anlegg vil stå ferdig, med restauranter, møtefasiliteter, spa for både velvære og behandling, pluss et maritimt senter.

Utenlandske penger

Eierselskapet Kent AS eies av JSE Invest Ltd. på Isle of Man.

Evenson opplyser at selskapet er inne i flere prosjekter for utvikling av resorthoteller. Blant annet arbeider de med prosjekter i Baltikum og Wales.

— Vi har god finansiering på plass, blant annet har vi amerikanske Harbert som samarbeidspart og deltaker i Godøysundprosjektet. Derfor regner vi ikke med skjær i sjøen fremover.

— Er dette knalldyre luksusenheter?

— Nei. Vi legger oss på en rimelig pris, ca. 30.000 kroner kvadratmeteren. Det er et mål å få folk raskt inn i enhetene, slik at det skapes liv og blir aktivitet på øyen.

— Hvordan har interessen vært?

— Vi vil ikke legge ut for salg før om noen uker, men har allerede hatt flere interessenter. Blant annet investeringsselskaper som vil kjøpe flere tilbakeleieenheter. Primært ønsker vi å selge til folk som genererer liv og aktivitet, samtidig som bryggekanten og fasilitetene våre vil ta imot båtfarende familier.

Sjøliv og natur

— Vi ser nå etter personer som kan være med på å etablere virksomheter innen maritime aktiviteter - båter, dykking og fisking. For å få gode tilbud på plass har vi satt av midler til å kunne bidra til etableringer. En type aktivitet kan være at gjester fisker sin egen fisk, går i skog og mark og finner urter som de gir til kokken og får laget en god middag.

Det er ikke avklart hvem som skal forestår hotelldrift og restaurasjon.

— Vi forhandler med kjeder, men er også åpne for å snakke med personer med de kvalifikasjoner og den drivkraften som skal til for å drive utenom kjedekonsepter, sier Evenson.

Kommunen positiv

Han regner med at full drift på Godøysund vil gi Tysnes 75 arbeidsplasser. Kommunen har signalisert en svært positiv innstilling.

Teknisk sjef Asle Bernt Rekve regner ikke med problemer knyttet til bebyggelsesplan og rammetillatelse.

— Kommer saken som bebudet innen 15. august, kan vi behandle den på møte fjerde september. Jeg kan ikke se at det skulle være større problemer. Fristen for klager på reguleringsplanen går ut i disse dager. Ingen har klaget så langt, men det gjenstår noen avklaringer med hensyn til seilingsled. Dette skriver seg ikke fra den nye planen, men er noe som gjenstår fra den gang broen ble laget, sier Rekve.