Da vi trykket bildet 16. september i år, kom vi i vår uvitenhet til å skrive at dette var et bilde av kadetter som hadde hjulpet til ved brannen.

Vi fikk raskt brakt på det rene at det var snakk om politifolk og ikke kadetter, og at politimannen med kule i hatten midt på bildet var selveste politimester Christian Grundt (politimester i Bergen 1914-1921).

Men hvem var de tre andre politifolkene?

Nå har pensjonert førstebetjent ved Bergen politikammer, Roald Nøkleby (75), lagt enda noen biter på rett plass i puslespillet.

Først og fremst er det mannen helt til venstre i bildet Nøkleby drar kjensel på, barten ikke minst.

— Det er utvilsomt S. K. Dahl, daværende politivaktmester (stasjonssjef) ved Stølen politistasjon, forteller Nøkleby.

Selv begynte han i politiet i 1951, mens hans far, overbetjent Hans Nøkleby, begynte som politimann i Bergen allerede i 1917.

— Min far kjente S. K. Dahl og han vanket i vårt hjem også etter at han ble pensjonist i 1927, forteller Nøkleby.

Han forteller at Dahl ble ansatt i politiet i 1889 og at han var ansett som en dyktig politimann og en dyktig lærer ved politiskolen i Bergen. Han døde i 1959.

— Dahl var i femti år, fra 1898 til 1948, kasserer for politiets Syke- og dødelade og var viden kjent for å ha en unik hukommelse for tall og datoer. Blant annet kunne han referere Dødeladets årsrapporter ordrett utenat - og han kunne alle navn og datoer på avdøde politifolk, forteller Nøkleby.

Politimannen mellom Dahl og politimester Grundt er ifølge Nøkleby daværende politiinspektør Tarald Lundevall. Det er med andre ord hele politiledelsen som er ute og ser på skadene etter brannen som i 1916 i løpet av 10 timer la 380 bygninger i Bergen sentrum i ruiner.

Hvem politimannen til høyre på bildet er, gjenstår å oppklare, men Roald Nøkleby mener at det sannsynligvis er kriminalsjefen.

Filmbiten som dette bildet er hentet fra, er en del av dvd-serien «Nordmennenes Egen Historie», som kommer på markedet senere i høst.