– Å bygge, det er sjarmøretappen det, sier Bjarne Aardal med et smil.

Aardal er daglig leder for selskapet Nistad Utbygging AS. Sammen med Magnus Helland i selskapet Sandviksboder 1, har han i årevis strevd med planene for Slaktehustomten.

– Hvordan det har vært?

Aardal er diplomatisk i vendingen. Saken skal jo fortsatt gjennom både komité, bystyre og kanskje en runde innom fylkesmannen:

– Det har vært krevende. Jo nærmere du kommer sentrum av Bergen, jo mer krevende blir det å drive gjennom utbygginger, sier Aardal.

Å slik må det vel være, når det skal bygges nytt i det kanskje mest historiske av det historiske Bergen.

Grønt lys fra byrådet

Punktum er i hvert fall i sikte. I går ga byrådet grønt lys for reguleringsplanen. Det betyr at bystyret kan sluttbehandle planen i mai-møtet.

En optimistisk fremdriftsplan sier byggestart til høsten. Byggeperioden blir muligens så lang som halvannet år. For de nye fire etasjers bolig— og næringsbyggene byr på mye komplisert byggeteknikk. Garasjene i underetasjen blir liggende en halv meter under havnivå og må både være tette og forankres i grunnen. Ellers risikerer utbyggerne at garasjeetasjen flyter til fjords ved første springflo.

Men største utfordringen har nok likevel vært å få saken buksert gjennom det politiske systemet. Slaktehustomten har våkne naboer, som for all del vil unngå en repetisjon av Skuten. Et nybygg som for all fremtid har stjålet en flik av fjordutsikten fra Nye Sandviksvei.

Til forfalls

I 2008 har det gått ti år siden bystyret besluttet at kommunen skulle selge den ni mål store sjøtomten. Det luktet ikke lenger ferske innvoller på det gamle slaktehuset. Husene sto til forfalls, og bykassen ropte etter påfyll.

Potensielle utbyggere ble invitert til å sende inn forslag, og en administrativ komité utpekte en vinner. Det ble imidlertid en annen konstellasjon som trakk lengste strå da saken kom til politisk behandling. Politikerne lot seg friste av Westfal Larsen Gruppen, som i kompaniskap med Scandinavian Electric, lovet å skaffe byen en ny maritim næringspark med 150 arbeidsplasser.

Det første vinnergruppen gjorde var å forkaste tegningene de vant med og engasjere nye arkitekter.

Deretter sprakk samarbeidet, og til slutt visjonen om en maritim næringspark.

Politisk oppvask

Hver vending i saken utløste en runde med politisk oppvask. RVs Torstein Dahle krevde tidlig gransking av de nære forbindelsene mellom Westfal Larsen og Høyre. Uten å få flertall. Det var Høyres innsats som sikret Westfal Larsen seieren.

Men også Høyres tidligere førstedame har vært kritisk til utviklingen på Slaktehustomten:

– Jeg er svært skuffet over at de som fikk tilslaget på Slaktehustomten ikke gjør det de lovet, sa Inger-Margrethe Presterud til BT i 2002.

Siden har det skjedd en del i svingen nedenfor Rothaugen, i hvert fall med den verneverdige eksisterende bebyggelsen. Her er gamle hengehaller og gjødselshus fått fullstendig ansiktsløftning og er blitt nye, flotte næringsarealer.

Syvende forsøk

Det som gjenstår er den tidligere bobiltomten.

Det nyeste utkastet til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i mars 2004.

Siden er det blitt endret hele syv ganger konstaterer arkitektkontoret Rambøll i et brev til byråd Lisbeth Iversen.

Flate tak er blitt spisse, etasjer kuttet og bygg forlenget og kuttet.

Syvende gang blir kanskje den siste. I hvert fall går byrådet inn for en løsning med saltak. Selv om høyden på nybyggene blir nesten 17 meter – fire meter mer enn Sandviken Kulturhistoriske Forening finner forsvarlig.

Ingen skal føle seg trygg på at siste ord er sagt om Slaktehustomten.