Dermed blir vedtaket fra Bergen Kommunes komite for miljø og byutvikling stående, og utbyggerne får dispensasjon til å bygge nærmere nabogrensen enn de fire meterne avstandsregelen tilsier.

Den nye boligblokken ved Svartediket eies av selskapet Lappen 9 Invest, som Espen Galtung Døsvig, Atle Helle og Vemund Nordvik står bak. Sakens kjerne er husets bakre hjørne, som står 53 centimeter nærmere grensen enn det som var opplyst i byggeplanene.

Selskapet søkte om dispensasjon fra regelen, og fikk medhold i Bergen kommune.

Naboene klaget inn vedtaket til Fylkesmannen, men til ingen nytte. Tirsdag ble det klart at Fylkesmannen også vil gi dispensasjon. Avgjørelsen er endelig, og dermed går det trolig omsider mot innflytting i blokken.

”Fylkesmannen har ikke grunnlag for å konstatere at utbygger bevisst har plassert bygningen i strid med byggetillatelsen,” heter det i kjennelsen.

Selskapet slipper likevel ikke helt unna kritikk fra Fylkesmannen:

”Vi er likevel enig med kommunen i at det er all grunn til å forvente at en profesjonell aktør ikke gjør en slik feil.”

Utbyggingsselskapet har allerede solgt leilighetene i bygget, og har måttet betale dagbøter til kjøperne på grunn av manglende ferdigattest.

OMSTRIDT: Bråket rundt utbyggingen i Lappen 9 har fått stor oppmerksomhet.