Bidragene avhenger av hvor syke pasientene ble av maten de spiste. Denne erstatningen kommer i tillegg til de pengene familiene eventuelt får etter rettslige oppgjør.

Et barn døde av E.coli-smitte. Familien til dette barnet får den høyeste erstatningen på 175.000 kroner.

Jusprofessor Peter Lødrup ved Universitetet i Oslo har utarbeidet hvilket nivå erstatningen bør ligge på, sett i sammenheng med lignende saker i Norge.

– Vi har valgt å følge professor Lødrups konklusjoner. Jeg forstår at kroner og øre ikke kan kompensere for hva disse barna og deres familier har vært gjennom. Likevel håper jeg at bidraget kan fungere som en liten håndsrekning i en vanskelig tid, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde i en pressemelding.

Familiene er orientert om erstatningen.

SCANPIX