Alt de trenger å gjøre, er å hoste opp 112.000 kroner per plass, foreslår byrådet. Forslaget gjelder kun de sentrale bydelene.

Det er i anbefalingene til parkeringsvedtekter og -normer for Bergen kommune, at byrådet kommer med forslaget om frikjøp fra parkeringskravet. Frikjøpsbeløpet er foreslått til 112.000 kr pr plass. Innbetalte midler etter frikjøpsordningen skal plasseres i fond som øremerkes for utbygging av offentlige parkeringsanlegg eller boligsoneanlegg.

Byrådet skriver at målsetningen er at fremtidige parkeringsplasser i sentrum skal komme i underjordiske eller innendørs anlegg. Disse anleggene vil også benyttes til å utvide boligsoneordningen.

Fem prosent av beregnede plasser skal være utformet og reservert bevegelseshemmede. I tillegg blir det krav om sykkelparkering ved alle parkeringsanlegg.

Blant de nye anleggene som planlegges, er et under Rothaugen og et i østlige deler av sentrum.