Bonden tok en råsjanse på at han ikke skulle bli oppdaget. Da gjødselsiloen hans var nesten full, strakk han en slange ned til elven 300 meter unna, koblet på en pumpe og sendte kudriten rett i elven.

Men noen oppdaget utslippet og meldte fra til politiet.

6000 eller 25.000 liter?

Påtalemakten mente han pumpet opptil 25.000 liter gylle – en blanding av møkk og urin fra storfe – ut i elven i desember i fjor. Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne viste til en fuktig rand som lå en halv meter over det nye nivået i siloen. Han viste også til beregninger av pumpens kapasitet og at bonden hadde kjørt den i 10-15 minutter.

Selv sa bonden at han «bare» hadde pumpet ut mellom 6000 og 10.000 liter. Han mente randen i siloen var gammel og tørr.

Retten lot tvilen komme tiltalte til gode og landet på 10.000 liter.

«Streng reaksjon»

I straffeutmålingen viser Nordhordland tingrett til at sterke allmennpreventive grunner tilsier en «streng reaksjon overfor slik miljøkriminalitet. Utslipp av gjødselstoffer i vassdrag er generelt et betydelig forurensingsproblem. Gjødselen inneholder næringsstoffer som gir gjengroing og algevekst, som igjen kan gi blant annet fiskedød og ødelagte drikkevann.»

Bonden slapp endog gyllen ut i en elv som renner ut i en bredere elv som blir brukt som drikkevannskilde for andre eiendommer i distriktet rundt Voss. Ifølge dommen er det ikke påvist skadevirkninger av utslippet, noe som kan skyldes sterk vannføring på dette tidspunktet.

Retten mener det er formildende at han tilsto umiddelbart da politiet kom.

Mens påtalemakten ba om 21 dagers betinget fengsel og 25.000 i bot, mente retten at det fikk holde med en bot på 40.000 kroner.

SENDTE KUDRITEN I ELVEN: Den 56 år gamle bonden, som sendte 25.000 liter gylle rett i elven, er dømt til å betale 40.000 kroner i bot. (Illustrasjonsfoto) ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH