• Det var helt ekstremt. Vi pumpet ut 18 tusen liter vann i minutter, sier daglig leder.

Et titalls pumper er plassert i Helleveien og Gamle Breiviksvei i Ytre Sandviken.

IMC Diving er innleid av Bergen kommune for å håndtere vannmassene.

— Jeg har hatt fem, seks mann der ute siden mandag, sier daglig leder Jørn Oksnes i IMC Diving.

- Helt ekstremt i går

Fortsatt arbeides det i Ytre Sandviken med å få kontroll på vannet. IMC Diving har pumpet ut 18 tusen liter vann i minuttet det siste døgnet.

— Det var helt ekstremt i går. Jeg hadde flere mann i arbeid, døgnet rundt, sier daglig leder Jørn Oksnes.

I natt dykket to mann ned i rørende.

— Nå har de kontroll på situasjonen der ute. De har dykket i rørene i natt og fjernet pluggen. Nå renner mesteparten av vannet der det skal, sier Jørn Oksnes.

Råd ved flom

Roald Stigum Olsen i Tryg har følgende råd til folk som vil unngå flomskader:

— I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader. Mange skader kan forhindres med noen enkle grep. Vannskader oppstår ofte fordi takrenner, avløp og sluk er tette, og steng lufting med kjeller- eller loftsvinduer, sier Olsen.

Nedenfor er forsikringsselskapets råd ved flom:

  • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  • Rydd hagen for evt. hagemøbler og løse gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Følg med på nyhetssendinger, nettmedier og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iversatt tiltak fra myndighetene.
  • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.
  • Rammes du av skade som følge av flomregn bør du straks gå i gang med å begrense skaden før du så melder den til ditt forsikringsselskap.
PUMPER: Det ligger flere pumper, rød og ledninger i Helleveien og Gamle Breiviksvei i Ytre Sandviken.