Til en pris av 150 000 kroner ble pumpene kjøpt inn fra Drammen Jernstøperi i 1922. Men på grunn av pengemangel stanset arbeidene med pumpestasjonen. Pumpene med utstyr ble derfor lagret på forskjellige steder i sentrum før de endte opp i en kommunal potetkjeller på Årstad. Her ble de liggende til 1928 da de ble montert i den nye pumpestasjonen ”for de vestre bystrøk” som den gang hadde adresse i Christies gate.

Pumpene drives av motorer som er montert i etasjen over og forbundet til hver sin pumpe med en aksel.