Utestedet har vært i Bergen siden 1993. Ved årsskiftet er det slutt.

— Leiekontrakten går ut 31. desember, og det blir ikke aktuelt å fornye den, sier styreleder Egil Arne Økland til bt.no.

- Hvorfor ikke?

— Vilkårene er for vanskelig. Det blir rett og slett for dyrt å drive stedet. Vi har fått avslag på søknaden om utvidet skjenketid, og fått redusert uteserveringen, sier Økland som føler seg motarbeidet av Bergen kommune.

Kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune viser til at politiet ikke anbefalte å utvide skjenketiden.

- Ordensproblemer

  • De føler nok at det har vært en urimelig forskjellsbehandling. Men Torget Music Pub har 18 års aldersgrense og noen ordensmessige problemer i området rundt, derfor anbefalte politiet ikke å utvide skjenketiden. Dette tok vi med i vurderingen, sier Edel Alis Felgenhauger ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune til BA.

— Det har vært et kappløp for å holde hodet over vannet siden vi tok over driften i 2006. Nå føles det deilig å skulle slippe å sitte med ansvaret, sier styrelederen.