I november i fjor ble det ifølge rapport fra politiet konsumert alkohol i lokalet etter stengetid. Samme måned ble det skjenket alkohol til tre personer som var under 18 år.

Mot slutten av måneden ble det observert to åpenbart berusede personer i puben som ikke ble bortvist fra lokalet.

Fordi det er avdekket tre overtredelser av alkoholloven i løpet av november måned, to av overtredelsene grove, har byrådet vedtatt å inndra skjenkebevillingen for to måneder.

Kommunen kunne ha inndratt bevillingen for tre måneder. Men fordi bevillingshaver har sagt opp en ansatt, engasjert vaktselskap og skjerpet internrutinene er bevillingen bar inndratt for to måneder.