— Tar man en gruppe unge mennesker med psykose, vil nesten halvparten ha brukt mye hasj før de utvikler psykosen, sier Else-Marie Løberg, psykologspesialist ved Haukeland universitetssykehus.

Hun er også førsteamanuensis ved UiB, og leder i dag et oppdagelsesteam for tidlig psykose og forsker blant annet på rusutløst psykose.

I Bergen har det den siste tiden kommet nye syntetiske stoffer på markedet. Til BT har Utekontakten fortalt at det har spredt seg i flere ungdomsmiljøet.

Gatemagasinet Megafon har i sin siste utgave vært med under produksjon av stoffet. Det skjer midt i en sentrumsleilighet i Bergen.

Unik virkning

— For de fleste er det ikke de store langtidsvirkninger av cannabisbruk, men det er en liten gruppe som tåler det mest sentrale virkestoffet i hasj, THC, dårligere enn andre. De kan utvikle en psykose, sier Løberg.

Blant annet kan dette skyldes genetikk. En del er genetisk mer disponert for utvikling av psykoser.

— Kort oppsummert kan vi si at jo yngre brukeren er, jo oftere de bruker og jo mer THC det er i stoffet, dess farligere er det med tanke på utvikling av psykoser, sier Løberg.

De syntetiske stoffene som nå er på markedet er ofte langt mer potente enn naturlig THC. Syntetisk hasj kan være opp til 500 ganger så kraftig som vanlig cannabis.

Nettopp derfor er Else-Marie Løberg bekymret.

— Disse rusmidlene inneholder ofte høypotente virkestoffer som imiterer effekten av THC, og som derfor kan gi en mer kraftig virkning enn den mer tradisjonelle og naturlige cannabisen, sier psykologspesialisten.

Det er det som gjør dem spesielt skumle med tanke på psykoseutvikling, mener hun.

Treffer ungdommen

Konstituert leder for Ungdomsseksjonen ved Hordaland politidistrikt, Arild Smedsvik, bekrefter bekymringen.

— Vi har en del beslag, og flere under 18 år er tatt for bruk og besittelse. Jeg kan bekrefte at det er en ny type stoff på markedet, og den antar jeg er kommet for å bli.

Smedsvik er bekymret.

— Vi drar rundt og opplyser om at dette gir en helt annen effekt, og at man får andre reaksjoner ved å bruke dette enn ved vanlig hasj.