• Privatpraktiserende psykologer og psykiatere i driftsavtale med helseregionen.
  • Driftsinntektene baserer seg på driftstilskudd fra helseregionen, refusjon fra Nav for hver konsultasjon samt egenandel fra pasienten
  • Pasientene betaler det samme beløpet til avtalespesialister som til det offentlige helsevesenet.
  • I dag utgjør psykologer og psykiatere i avtalepraksis 123 årsverk i Helse Vest.