I løpet av drøyt to år har 31-åringen, som er bosatt i Bergen, solgt om lag åtte kilo marihuana. Han vedgikk i avhør å ha solgt mesteparten av stoffet i sin egen omgangskrets, men også til et afrikansk miljø i Bergen.

Mannen har sammen med en kompanjong selv dyrket frem marihuanaen i en leilighet de to leide i sentrum. De to kameratene bodde aldri i leiligheten de disponerte. Den ble kun brukt til dyrking av marihuana og skal ha blitt beskrevet som "et lite gartneri".

Mannens advokat har tidligere uttalt til BT at det i utgangspunktet dreide seg om produksjon til eget bruk. Dette ble ikke trodd av retten, som tvert imot har nevnt i skjerpende retning at salget var motivert av profittbegjær.

Han har oppgitt at han har tjent bortimot en halv million kroner på salg av stoffet. Den dømte 31-åringen har sagt i politiavhør at utbyttet av marihuanasalget ble delt mellom ham og hans kompanjong. Han ble derfor kun idømt inndragning av 360.000 kroner av Bergen tingrett.

Mannen er utdannet psykolog, og var i fast arbeid i Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) da han ble arrestert i desember i fjor. Han er ikke tidligere straffedømt, og avga i retten en uforbeholden tilståelse. Dette ble lagt vekt på i formildende retning av retten.

I skjerpende retning la tingretten vekt på at mannen, i egenskap av å være utdannet psykolog, skulle ha spesielle forutsetninger for å innse alvorlighetsgraden av forbrytelsen.

I tillegg er det, ifølge dommen, en betydelig mengde marihuana det er snakk om. 31-åringen ble dømt til 3 års fengsel for ugjerningen, hvorav 1 år gjøres betinget, samt inndragning av fortjenesten på salget.