Politiet har engasjert psykolog Knut Dalen til å gjennomføre en såkalt prejudisiell undersøkelse av den 32 år gamle mannen.

Dalen er spesialist i klinisk psykologi, og har deltatt på en lang rekke judisielle observasjoner av siktede personer.

32-åringen er siktet for å ha drept Monika Sviglinskaja i 2011. Han ble pågrepet 20. oktober i år, etter delvis DNA-treff fra åstedet.

Siden har politiet kun hatt et kort avhør av ham, samme kveld som han ble pågrepet.

Dette avhøret ble avbrutt etter kort tid på grunn av mannens helsetilstand.

SIKTET: En 32 år gammel mann fra Litauen er siktet for å ha drept Monika Sviglinskaja (8). Mannen bodde i hjemmet hennes en periode før dødsfallet i 2011.

— Kanten av stolen

— Vi sitter på kanten av stolen og venter på å kunne avhøre ham, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim. Han er påtaleansvarlig for den nye drapsetterforskningen i Monika-saken.

En prejudisiell undersøkelse av en siktet er noe politiet ofte ber om i drapssaker. Undersøkelsen skal danne grunnlag for om det er behov for en fullskala judisiell undersøkelse, gjennomført av to eller flere sakkyndige.

Denne danner igjen et grunnlag for domstolen når de skal vurdere om en tiltalt var tilregnelig eller ikke på gjerningsøyeblikket.

Sjekker Facebook-melding

Politiet gjenåpnet etterforskningen av dødsfallet i mai, etter påtrykk fra bistandsadvokaten til Monikas mor og en intern politivarsler.

En lang rekke etterforskningsmessige skritt ble ikke gjort i den opprinnelige etterforskningen. Blant annet ble ikke en mystisk Facebook-melding sjekket opp i.

Onarheim sier de nå jobber med nettopp å spore opp Facebook-meldingen, i tillegg til avhør.

— Vi jobber med et stort antall vitneavhør, sier han.