• Mobbernes foreldre og Kringlebotn skole har ansvaret for at irakiske Irdwand Abdul Gabber er blitt mobbet hele skoleåret, mener psykolog Reidar Thyholdt. Tirsdag ble 12-åringen banket opp slik at han brakk armen.

— Enhver skole må ha såpass styring at slikt ikke skjer. Og foreldrene har ansvaret for å sende barna sine på skolen med normale holdninger til medmennesker. De må sørge for å gi barna en ballast slik at de aksepterer og klarer å leve med andre mennesker uavhengig av hudfarge og religion, mener Thyholdt.

- Medansvarlige foreldre

Irdwand er blitt kalt både Bin Laden, Saddam Hussein, homo og pakkis. I tillegg er han slått, sparket og spyttet på. Han er også blitt fortalt at familien bor gratis her i Norge, mens mobbernes egne foreldre jobber og tjener penger.

— Dette er ikke ting barn kommer på. Foreldrene er medansvarlige i at barn kommer på skolen og ikke er skikket i sin holdning til medmennesker, mener Reidar Thyholdt.

Han er prosjektleder for Olweus-programmet, et program som jobber mot mobbing i skolen. De skolene som har vært med i Olweus-prosjektet, har redusert mobbingen med mellom 30 og 50 prosent. Prosjektet er finansiert av Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

- Ikke godt nok

Kringlebotn skole har ikke vært med i Olweus-programmet, men ifølge bydelsdirektør Margit Hollekve har skolen i lang tid hatt mobbing på arbeidsplanen. Og hun mener skolen har gjort det man kan forvente i antimobbearbeidet.

— Skolen har grepet fatt i dette. Derfor er det som har skjedd, veldig sjokkerende, mener Hollekve.

Thyholdt er ikke enig i at skolen har gjort det man kan forvente.

— Det sier seg selv at skolen ikke har gjort en god nok jobb. Slikt som dette skal absolutt ikke skje, sier han.

Thyholdt presiserer at han kun kjenner saken gjennom media, men han er likevel klar på at skolen må ta ansvar for det som har skjedd.

- Ute av kontroll

— Jeg merker meg at skolens personale rett og slett ikke har hatt kontroll. Gutten er til og med blitt slått når lærere har vært til stede. Dette er fullstendig utenfor det man kan akseptere. Enhver skole må ha såpass styring at slikt ikke skjer. For å oppnå det, må man arbeide systematisk mot mobbing. Personalet må være samkjørt. De må vite hvordan de skal takle slike situasjoner. Det må ikke være tilfeldig alt etter lærer og situasjon. Mange lærere synes det er ubehagelig. Personalet må bygges opp. Skolen rår over ressurser som gjør at de skal kunne takle slikt som dette, mener psykologen.

Han sier at mobbing kan dukke opp på alle skoler.

— Men at det skal få fortsette over lengre tid er uakseptabelt, sier han.

I BT i går ble det bekreftet fra skolens side at mobbingen av Irdwand har pågått hele skoleåret, etter at han begynte i klassen i høst.

Politiet på foreldremøte

— Her har noen elever tatt seg til rette, etablert egne lover og regler, og fått lov til det over tid. Dette må møtes med en voksen tydelighet som grenser opp til strenghet. Det må tas opp på en trygg, voksen og alvorlig måte. Da vil de fleste slutte med mobbingen. Noen vil fortsette. Et tiltak kan da for eksempel være å la de miste retten til å være ute i noen friminutt, mener Thyholdt.

Bydelsdirektør Margit Hollekve i Fana sier at skolen og foreldrene nå først får en sjanse til å rydde opp i saken. Torsdag var det et foreldremøte i klassen der politiet var til stede.

— Jeg tror foreldrene skjønner alvoret, sier Hollekve.

— Nå er det viktig at skole og foreldre spiller på lag, mener hun.

Ifølge Hollekve er de elevene som har stått bak mobbingen, friske, oppegående unger med store ressurser.

— Det har ikke vært noen problemer tidligere. Dette har vært regnet som en snill klasse, sier hun.

Hollekve sier at både barnevern og kriseteam har vært diskutert. Men så langt har man valgt å holde dette utenfor.

BT prøvde i går kveld å komme i kontakt med ledelsen ved Kringlebotn skole, uten å lykkes.

MYE STØTTE: Telefonen ringte tett hjemme hos familien Gabber i går. Irdwan har heldigvis god støtte hjemme hos mamma Suzan og lillesøster Ergwan.