— Vi ser en alvorlig utvikling der stadig flere trenger psykiatrisk hjelp, sier overlege Tor Jacob Moe ved psykiatrisk klinikk.

Når de syv sengeplassene ved ungdomspsykiatrisk er fylt opp, må barn ligge på gulvet på akuttmottaket, eller overføres til andre avdelinger.

— De som kommer til oss er alvorlig syke. De trenger å trekke seg tilbake og skjermes. Derfor er det særlig ille for dem ikke å ha et rom å være på, sier overlege for ungdomspsykiatrisk Carmen Escobar.

- Desperat

Over en åtte års periode, skal kapasiteten økes og kvaliteten heves innen psykiatrien. Fire år etter, og midtveis i opptrappingsplanen, er akuttmottaket for ungdom overbelastet. Haukeland sykehus har ikke kapasitet til å ta imot alle dem som trenger hjelp.

— Situasjonen er desperat, sier Tor Jacob Moe.

På akuttmottaket ved ungdomspsykiatrisk blir alle rom tatt i bruk for å kunne huse flest mulig pasienter med akutte problemer.

— Vi må vi ta i bruk madrasser og campingsenger når sengeplassene er fylt opp. Vurderingen av pasientene er hard, bare de aller sykeste får bli hos oss. Resten henvises videre til poliklinikker, som ikke kan gi det samme medisinske tilbudet, sier Carmen Escobar, overlege ved ungdomspsykiatrisk på Haukeland sykehus.

Større pågang

Opptrappingsplanen for psykisk helse har bidratt til at kapasiteten for barn og unge har økt med 37 prosent siden 1997. Men pågangen blir stadig større, og legene på Haukeland forteller at de har hatt overbelegg i hele år.

Myndighetene lover at det skal bli bedre. I mellomtiden håper Moe og Escobar ved Haukeland sykehus at et midlertidig tilbud vil gi flere sengeplasser, slik at de slipper å legge barn på gulvet.

KREATIVE LØSNINGER: Akuttmottaket på Haukeland har ikke flere senger, og legger pasi-enter på madrasser. – Men ungdommene klarer å gjøre det koselig uansett hvor de er, sier over-lege Carmen Escobar.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen