Mandag for to uker siden ble den 22 år gamle mannen fra Bergen skrevet ut fra psykiatrisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus etter å ha vært innlagt i nesten en måned på grunn av en psykose.

Siden utskrivingen har han ikke fått noe tilbud fra Bergen kommune om et sted å bo. Kommunen begrunnet dette med at han selv hadde funnet seg en leilighet han kunne låne av en kamerat i en måned.

Tirsdag ble han kastet ut av den, ifølge støttekontakt Anita Kristensen og moren. Støttekontakten måtte skaffe ham plass på Strax-huset den kvelden.

— Fortvilende situasjon

— Dette viser bare hvor ustabilt og uforutsigbart livet hans er. Situasjonen er så fortvilende. Nå må han stresse med hvor han skal sove hver kveld. Det er verst for ham, men det går også utover oss som ikke vil at han skal gå gatelangs, sier Kristensen, og fortsetter:

— Personer med den type sykdom trenger stabilitet og faste rammer for å kunne leve med sykdommen. Han har ikke noe som ligner en gang. Denne systemsvikten gjør at han blir dårligere, sier støttekontakten.

Moren er redd for sønnen.

— Det er ingen som kan skjønne hvordan det er å oppleve at han lever slik han gjør nå, sier hun.

Sosialsjef Brit Iren Tveit ved Nav Fana sier at de prøver å skaffe 22-åringen et sted å bo.

— Vi har fått melding om at han mistet boligen, og vi holder på å sjekke hvor de har ledig kapasitet for å skaffe en midlertidig bolig, sa Tveit til BT i går.

- Får han et sted å bo i dag?

— Det skal vi få ordne, sa Tveit, som ikke ønsker å utdype saken nærmere på grunn av taushetsplikten.

Lignende historier

Etter at Bergens Tidende skrev om 22-åringen har flere tatt kontakt med lignende historier. Blant annet forteller en mor at denne historien er en blåkopi av hennes sønns. Familien har kjempet for at han skal få et tilbud som hjelper de siste syv årene.

Hun forteller videre at sønnen ikke ønsker å legges inn på psykiatrisk klinikk, og når det skjer, er det under tvang.

— Jeg mener Sandviken og Bergen kommune fraskriver seg en del ansvar ved å godta at han kan bo midlertidig både her og der. Å være på tvungent psykisk ettervern burde utløse flere tilbud enn det er for ham i dag, sier moren.

Tirsdag formiddag fortalte 22-åringen at han hadde fått rom på det ubetjente hotellet Citybox i sentrum. Han er glad for å ha et sted å sove.

— Men helst vil jeg ha min egen leilighet, og at noen kan bo med meg der, som kan passe litt på meg, sier han.

- Trenger bolig

22-åringen har vært innlagt i mange perioder på psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus, også kjent som Sandviken sykehus. Det lengste oppholdet varte i nesten 20 måneder.

- Viser dette at 22-åringen ikke burde vært skrevet ut?

— Det psykiatriske sykehuset er ikke et alternativ når problemet er at pasienten mangler bolig. Derimot vil en tilrettelagt bolig ha en kraftig rehabiliterende effekt for de fleste pasienter med schizofreni og rusproblemer, sier Rune A. Kroken, overlege ved klinikken.

Han sier videre at det er uheldig for 22-åringen med ustabile boforhold.

— Det er derfor uomgjengelig nødvendig at de som er forpliktet til å skaffe en god nok bolig tar dette ansvaret på alvor.

- Kommunene må styrkes

— Grunnen til at vi får slike historier som det BT har skrevet om, er at at det over år har vært en stor forsømmelse av det psykisk helsetjenesttilbudet i kommunene. Det har i stor grad gått ut over pasientene, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Helseminister Bent Høie har uttalt til BT at kommuner og sykehus må samarbeide bedre, og viste til at regjeringen satser på pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser i neste års budsjett, samt planlegger å lage en opptrappingsplan for denne pasientgruppen.

Toppe er kritisk til helseminister Bent Høie (H) satsing.

— Han fokuserer på spesialisthelsetjenesten, men det er et skrikende behov for å bygge opp tilbudet i kommunene, særlig boligtilbudet. Ministeren viser liten vilje til å legge sterkere føringer mellom kommune og helseforetak, sier hun.

Toppe mener at det bør innføres en betalingsplikt for kommunene når pasienter er klare for å skrives ut, slik det er for somatiske pasienter.

— Jeg er klar over at vi ikke kan skylde på ministeren for situasjonen. I ettertid ser jeg at vi burde ha fortsatt opptrappingsplanen for psykisk helse da den gikk ut i 2008 når det gjelder satsingen i kommunen, sier hun.

- To alternativer

Moren til 22-åringen er glad for at helseminister Bent Høie sa til Bergens Tidende på tirsdag at de som har ansvar må samarbeide.

— AtSandviken Sykehus, Betanien distriktspsykiatriske avdeling, avdeling for Rus og kommunen samarbeider har jeg vært opptatt av i lang tid. Nå må det skje konkrete tiltak for sønnen min, sier hun.

Overlege Rune A. Kroken mener at helseministerens respons viser at han ikke helt har forstått problemet med boliger for pasienter med store rusproblemer og schizofreni.

Han mener det bare finnes to alternativer for bolig når slike pasienter skrives ut fra sykehuset:

— Enten må staten pålegge Bergen kommune å innfri sine forpliktelser og skaffe tilrettelagte boliger, ellers må det komme nye øremerkede penger fra staten til dette formålet, sier Kroken.