Det selger utstyr til gård— og huseiere som plages av duer. Utstyret monteres på hyller og utspring på bygninger for å hindre at duene slår seg ned og griser til med ekskrementer.

– Vi tilbyr nett, pigger, stålspiker og en plastbelagt, fjærbelastet wire. Den treffer duene i brystet og dytter dem tilbake.

Men duen er veldig stedbunden. Er den klekket et sted, kommer den alltid tilbake dit. Da nytter ikke fysiske midler, men vi kan sette opp en ledning som fører svak strøm. Den gir en psykisk støkk og duen opplever da hele bygningen som farlig.

– Kan utstyret skade duene?

– Nei, vi har strenge regler og skal bare skremme duer. Pigger er belagt med plast og kan ikke gå inn i kroppen.

Men noen huseiere monterer eget utstyr. Det kan skade, og de glemmer ofte at duen er smart. Et sted var det satt opp tre ståltråder i lav høyde, bare med det resultat at duen brukte trådene som «armering» i reiret, sier Arne Nese.