Halvar D. Pettersen sak er et typisk eksempel på gråsonen mellom psykiatri og fengselsvesen.

— På bakgrunn av det som er kommet frem den siste tiden, er det ikke tvil om at fengselspsykiatrien er et av de områdene vi er nødt til å se nærmere på. Hvert år gjør vi en slags risikovurdering av de mest sårbare områdene innen helsesektoren, og deretter gjennomfører vi nasjonale tilsynssaker på disse områdene. I dag må man kunne si at tilbudet i fengslene ligger svært høyt på listen over sårbare områder, sier assisterende direktør Geir Sverre Braut i Statens helsetilsyn. Men Helsetilsynet vil ikke ha kapasitet til å gjennomføre et slikt tilsyn før tidligst neste år.

Gabrielsen vil ha svar

Den totale gjennomgangen vil bestå i at helseforetakene får beskjed om å sende inn dokumentasjon på alt som gjøres. Deretter vil det bli gjort inspeksjoner i fengslene og intervjuer med fangene.

  • Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal gjennomføre dette, men når , sier Braut.

I brevet Halvar D. Pettersen har skrevet til myndighetene, opplyser han at han gjentatte ganger har bedt om behandling uten å få det. Først gang var i 1992, da han ble utskrevet etter kapasitetsmangel. Noen måneder senere forsøkte han å drepe, og dermed ble det mer enn to år i varetekt i stedet for sykehus.

Helseminister Ansgar Gabrielsen ga i går Fylkeslegen i Hordaland ordre om å undersøke saken til Pettersen, og han vil foreløpig ikke kommentere den. Dette provoserer advokat Tor Erling Staff, som representerer Pettersen.

  • Det er påfallende at en ansvarlig statsråd ikke ønsker å kommentere rent prinsipielle spørsmål som reises av en innsatt i en meget spesiell situasjon, sier Staff.

Store forskjeller

Ifølge Sosial- og Helsedirektoratet er det i psykiatrien store forskjeller fra fylke til fylke. Prosjektdirektør Mari Trommald oppgir at antall behandlede pasienter alt i alt er høyere enn noen gang, og at de aller fleste er tilfreds med tilbudet de får.

  • Vi gjennomførte nettopp en brukerundersøkelse, og den viste at 70 prosent er fornøyd med behandlingen og forholdet til behandlerne ved poliklinikkene. Samtidig ser vi at det er store regionale forskjeller. Men alt i alt er psykiatritilbudet i dag mye bedre enn det var for ti år siden, sier Trommald.

En test på situasjonen kommer senere i år. Europarådets torturkomité har varslet at Norge vil bli inspisert i løpet av 2005, for først gang på fem år. Ett av områdene som vil bli gransket, er hvilket helsetilbud som gis i kriminalomsorgen.

Nøyaktig når inspeksjonen kommer, er ikke kjent. Det blir kun gitt to ukers varsel.