Samtidig som mannen tok seg av psykiatriske pasienter, slet han selv med store rusproblemer. I løpet av en sommeruke i fjor skal han ha ramponert leiligheten til sin tidligere samboer, kjøpt amfetamin, kjørt i narkorus og skaffet seg narkotiske tabletter på ulovlig vis.

– Dette er meget beklagelig, uakseptabelt og trist. Vi er opptatt av at våre ansatte har en ordentlig vandel, og selvfølgelig skal de ikke ha rusproblemer, sier sjefen for avdelingen han jobbet på ved Sandviken sykehus.

Sykepleieren fikk ikke fornyet sin kontrakt da den utløp i fjor sommer, etter at rusproblemene ble kjent for ledelsen. Nå vurderer Statens Helsetilsyn om de skal frata mannen autorisasjonen som sykepleier.

Amok i leilighet

I mai starter straffesaken mot den psykiatriske sykepleieren i Bergen tingrett. Der står han tiltalt for til sammen ti forhold.

Sykepleieren skal flere ganger ha brutt seg inn i leiligheten til sin tidligere samboer. Ved ett tilfelle gikk han, ifølge tiltalen, fullstendig amok. Han dro ut lysbrytere, rev av skapdører, knuste glass, ødela lamper og kastet møbler og klær ut over hele leiligheten.

– Det var et forholdsvis omfattende skadeverk. Fornærmede har begjært erstatning, men hvor stort kravet vil bli, vet jeg ikke, sier politiadvokat Bertil Rønnestad, som er aktor i saken.

Den psykiatriske sykepleieren skal også ha stjålet en reseptblokk for å skaffe seg narkotiske tabletter. Ved å forfalske en leges underskrift klarte han å få utlevert 300 Ritrovil-tabletter på to apotek i Bergen. Da han forsøkte å levere en falsk resept på ytterligere 100 tabletter, ble han avslørt av betjeningen.

– Det å forfalske resepter er et alvorlig forhold i seg selv. Det er desto mer alvorlig når det gjøres av en sykepleier, sier politiadvokaten.

Snakket om problemene

Ledelsen ved Sandviken sykehus skriver i et brev til Helsetilsynet i Hordaland at de flere ganger har snakket med sykepleieren om problemene hans.

– Det kan virke som om dette har hatt en forbigående positiv effekt, skriver de.

I brevet står det også at sykepleieren fungerer godt i sin yrkesutøvelse.

– Med det menes at han klarer godt å gjøre det han skal når han er på jobb, presiserer ledelsen.

Sykepleierens forsvarer er for tiden i utlandet, og var i går ikke tilgjengelig for kommentar.