Kuttene står i kontrast til regjeringens løfter om satsing på psykiatrien, og forslaget skaper reaksjoner.

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) vil be om en forklaring på kuttene når han møter styrelederen i Helse Øst over helgen, melder NRK. Høybråten vil ikke kommentere saken ytterligere.

Divisjonstillitsvalgt i psykiatri ved Ullevål universitetssykehus, Kristin Fjernestad, mener at planene er uakseptable, og et klart brudd på helseministerens løfter om økt satsing på psykiatrien.

– Vi opplever kutt på kutt i psykiatrien, noe som går ut over de psykisk syke, kanskje den svakeste gruppa av alle, sier Kristin Fjernestad til NRK. Kuttene er en del av en innsparingsplan på totalt 350 millioner kroner ved sykehuset. I alt 526 stillinger skal bort i løpet av to år, og av disse er 80 i psykiatrien.

Arbeiderpartiets sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen reagerer også på planene.

– Jeg vil si at det er uakseptabelt. Det er en krystallklar forutsetning fra Stortingets side at tilbudet i psykiatrien at tilbudet skal bli bedre og ikke dårlige. Psykiatrien skal skjermes for nedskjæringer i tiden som kommer. Her må sykehusene bare høre etter, sier Hanssen til NRK. Han mener at helseministeren må sørge for at sykehusene gjør som Stortinget har bestemt.

Mental Helse Norge uttrykker også sterk bekymring over kuttene på Ullevål.