– Bergen har foreløpig ikke hatt den samme økning som resten av landet når det gjelder psykiske problemer blant ungdom som følge av ecstasy. Vi har ventet en stund på at bruk av ecstasy skal utløse en «topp» her, og er forberedt på at det vil skje, sier avdelingsoverlege Einar Heiervang ved Barne— og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bergen. BUP behandler pasienter som er opp til 18 år gamle.

Overlegen er bekymret over opplysningene om at «helgepakker» med ecstasy til bruk fredag og lørdag, og beroligende piller for å komme seg «ned» søndag, selges på og rundt de videregående skolene i Bergen. – Dette er nok bare begynnelsen på noe som kan gi flere kroniske misbrukere, sier Heiervang.

– Ungdommene som tester ut dette, er frivillige forsøksdyr som utsetter seg selv for svært stor fare. Bruk av ecstasy kan utløse psykiske problemer som ligger latent. De siste årene har vi fått mer og mer dokumentasjon på at bruk av ecstasy fører til varige hjerneskader, særlig gjelder dette ecstasymisbruk som pågår over tid. Det er også en risiko for at ecstasybruk fører til en overgang til andre typer rusmisbruk, sier Heiervang. Ungdom med rusproblemer som behandles på BUP opplyser som oftest at de bruker hasj og medikamenter.

– Foreløpig er det ikke mange av våre pasienter som opplyser at de har brukt ecstasy, men det er store mørketall. Mange vil ikke fortelle det, og det kan gå noe tid før vi ser effekten av ecstasybruk i denne aldersgruppen, sier Heiervang.