Tolv av plassene kommer i Bjørgvin distriktspsykiatriske senter på Tertnes. De åtte andre plassene bli lagt til Knappentunet.

— Uten midler fra regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, ville ikke denne utvidelsen av behandlingskapasiteten vært mulig, sier divisjonsdirektør for psykiatri i helse Bergen, Hans Olav Instefjord.

Ledelsen i Helse Bergen håper at nyåpningen vil bidra til at gangene på Sandviken tømmes for korridorpasienter.

Flere pålegg

De siste årene Helse Bergen fått gjentatte påbud fra Helse Vest om at korridorene på akuttmottaket og korttidsavdelingene på Sandviken må ryddes for pasienter. Det siste påbudet kom i mai.

  • For første gang vil vi kunne overføre korttidspasienter direkte fra akuttmottaket til andre steder enn korttidsavdelingene på Haukeland og Sandviken. Vi regner med at vi endelig kan redusere overbelegget på disse avdelingene, sier Instefjord.

Han kan imidlertid ikke love at korridorsengene blir fullstendig borte allerede i høst.

  • Først når vi om to år kan ta i bruk de planlagte nybyggene på Sandviken Sykehus, regener vi med at vi har behandlingsplasser nok til å dekke behovet for korttidsplasser i Bergensområdet, sier han.

Pasienter i oktober

Nybygget på Tertnes ble offisielt åpnet i går. Men det første pasientene vil ikke bli innlagt der før 1.oktober. Avdelingen får plass til fire sengeenheter, ulike terapirom, grupperom, og en trenings- og gymnastikksal.

I alt vil nybygget på Bjørgvin DPS gi rom for 34 nye behandlingsplasser, fordelt på dagtids-, korttids- og langtidspasienter.

Den nye korttidsavdelingen på Knappentunet åpner allerede tidlig i september. Avdelingen vil få åtte korttidsplasser. I september er det også meningen at et ambulerende akutt-team skal være i arbeid i bergensområdet. Tiltaket vil bli opprettet som et samarbeidstiltak mellom Helse Bergen og Bergen kommune og være et fullstendig nytt tilbud innen norsk psykiatri.

Dette teamet skal rykke ut og gi hjelp til pasienter som trenger akutthjelp, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse.

  • Vi håper at vi skal kunne redusere tallet på innleggelser når teamet blir operativt, sier divisjonsdirektøren.