• Du kan snakke normalt og likevel glemme det etterpå, sier rettssakkyndig. Blir drapstiltalt (19) trodd på hukommelssvikt, kan det gi strafferabatt.

Den 19 år gamle nabogutten tiltalt for drap og voldtekt av Hilda Feste, har helt siden første avhør forklart at han ikke husker noe fra timene rundt drapet.

— Det er kjent at alkohol kan gi hukommelsestap for en periode, såkalt blackout. Et slikt hukommelsestap kan være totalt eller delvis. Trolig er slike hukommelsestap vanligere enn tidligere antatt, sier Leif Erik Rønneberg Hauge.

Bakgrunn: Tidslinje for Os-drapet

Han er en av to rettspsykiatriske sakkyndige som har vurdert tilregneligheten til 19-åringen. De vitner i Nordhordland tingrett mandag.

- Tilregnelig

Både Hauge og Jan Øystein Berle har funnet at 19-åringen ikke var bevisstløs eller psykotisk, og dermed er strafferettslig tilregnelig for drapet han er tiltalt for.

Hauge sier at alkohol påvirker hjernens evne til å overføre informasjon fra kortidsminnet til langtidsminnet. Korttidshukommelsen er arbeidsminnet du bruker i nået.

Snakket noenlunde normalt

— Alkohol påvirker alle deler av hukommelsen. Du kan fremstå ganske normal også som påvirket, fordi arbeidsminnet er inntakt. Men om hendelsene ikke blir overført til langtidsminnet, kan du siden ikke huske hva som skjedde.

Drapskvelden møtte 19-åringen på et ektepar bare minutter før drapet skjedde. Da snakket han noenlunde normalt med dem, forklarte de i retten fredag. På samme måte sendte han tekstmeldinger og ringte i telefonen.

Kan få betydninig for straff

— Det motsier ikke hans forklaring. Han kan snakke rimelig meningsfylt, fordi det er arbeidsminnet som er i bruk. Det kan passe med at han ikke husker noe i ettertid, sier Hauge.

Som BT tidligere har fortalt, kan det bety noe for 19-åringen om han blir trodd på hukommelsessvikten eller ikke for hvor lang fengselsstraff han eventuelt får.

— Om han overhodet ikke husker noe, kan det få betydning, har Alf Petter Høgberg, jussprofessor ved Universitetet i Oslo tidligere sagt til BT.

Men kravene er strenge, ifølge tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.

— Jeg kommer i farten ikke på noen lignende eksempel som har gitt lavere straff i en så alvorlig sak som drap, har Rieber-Mohn sagt.

Ingen sannhetstester

Forsvarer Rolf Knudsen har varslet at det blir tema i hans prosedyre.

— Det vil nok ikke få noen betydning for skyldspørsmålet, siden tilstanden oppsto som følge av selvforskyldt rus. Men vi vil komme tilbake til i hvilken grad blackout-tilstanden får betydning for en eventuell straffeutmåling, har Knudsen sagt til BT tidligere.

Hauge sier at de som sakkyndige ikke har spesielle tester for å finne ut om 19-åringen snakker sant eller ei.

— Retten må gjøre sin egen troverdighetsvurdering av dette. Men jeg har ikke funnet noe i litteraturen som tilsier noe avgjørende om at hans forklaring må være usann, sier psykiateren.