Den psykiatriske er blitt tatt godt imot av både pasienter, pårørende og helsevesenet etter at den startet å kjøre for over fire år siden. Særlig gunstig er det for pasientene å bli møtt av helsepersonell i stedet for politi.

I dag kjører ambulansen bare i ukedagene, men i to år har pådriverene jobbet for å utvide transporttilbudet til også å gjelde i helgene. Men på styremøte i Helse Bergen torsdag ble planene lagt i grus.

«Det er ikkje funne midlar til utviding og helgedrift av psykiatriambulansen», heter det i budsjettforslaget fra psykiatrisk klinikk som ble godkjent av styret i går.

— Beklagelig

Ambulanseinspektør Jarle Vikebø og kollegene i psykiatriambulansen fortviler.

— Det er veldig trist. Dette er noe vi har ønsket lenge, og er noe som pasientene ville ha fått stor nytte av. Det er bare å beklage at man ikke fant rom for å utvide det vi vet er et god tilbud, som alle er fornøyd med.

Han sier at behovet for spesialambulansen er stort i helgene.

— Vi får tydelige signaler fra kolleger og politiet om at dette er en tjeneste som er ønskelig å ha 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Leter etter millionen

Driften av psykiatriambulansen er et samarbeid mellom psykiatridivisjonen og akuttmedisinsk avdeling. Mens sistnevnte fant penger til en utvidelse, så gjorde ikke samarbeidspartneren det.

— Hvorfor ikke?

— Det er fryktelige mange ting som skal prioriteres, og sikkerhetsavdelingen og klinikk for barn og unge har gått foran, forklarer klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovin, som har ansvar for psykiatriambulansen.

Men hun understreker at de jobber hardt for å finne millionen som trengs for å få dette til, innenfor budsjettrammene de har.

— Det skal holde klart, men vi har forferdelig lyst til å klare det. Når vi drøfter dette internt er det veldig stemning for at vi burde klare det, sier hun.

Vil prøve i løpet av året

Da styret godtok budsjettet i dag, fikk administrerende direktør samtidig fullmakt til å gjøre «nødvendige endringer» innenfor de vedtatte rammene.

— Kommer du til å prioritere psykiatriambulansen?

— Det står veldig høyt på listen, og så sant som jeg kan klare det, så skal jeg få det på plass, sier Stener Kvinnsland.

Heller ikke han er i tvil om at tiltaket er godt.

— Vi hadde ikke penger til å starte utvidelsen fra nyttår, noe jeg er litt lei meg for. Det er et kjempegodt tiltak som trenger utvidelse, og jeg har et håp om at jeg skal få det på plass i løpet av året.

— Når da?

— Jeg kan ikke love noen ting, men jeg skal gjøre det jeg kan, og så snart som mulig. Vi får nesten alltid til en del prosjekt som ikke kommer med i første runde. Jeg skal virkelig prøve.

Pål Engeæter