ATLE ANDERSSON JAN I. ELIASSEN

KNUT HJORTLAND (illustrasjon)

Tidligere havnedirektør Nils Standal er mektig provosert over beregningene til konsulentfirmaet Norconsult. Firmaet fastslår at seilingsled-prosjektet, med en prislapp på 180 millioner kroner, neppe er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kystverkets utredning for ny led til Bergen havn konkluderer likevel med at Skjelangersundet og passasjen forbi Det Naue utenfor Meland bør utvides for å gi plass til verdens største cruiseskip.

Bare fem skip i verden

I dag finnes det fem kjente cruiseskip i verden som ikke kan passere under Askøybroen og derfor trenger ny led, ifølge Kystverket. At Norconsult hevder seilingsleden som enkeltstående prosjekt ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, tar Standal sterkt avstand fra.

— Man kan vanskelig godta de argumentene som er benyttet, sier Standal. Han peker på påstanden om at cruisetrafikken til Bergen har null nytte i samfunnsøkonomisk forstand. Ifølge Norconsult vil store cruiseskip som ikke kommer under Askøybroen, heller anløpe andre havner i Norge. Og skulle de skipene likevel komme til Bergen, får en annen havn tilsvarende færre anløp.

Sa nei på grunn av fugler

— Hvilke forutsetninger har et konsulentfirma i Oslo til å trekke slike bastante konklusjoner? Dette faller på sin egen urimelighet når man vet hvilken betydning Bergen har for cruisetrafikken, påpeker Standal. Han har vært medlem i referansegruppen for konsekvensutredningen, og har i likhet med kommunen, havnevesenet og flere store bedrifter i en årrekke kjempet for ny seilingsled.

— Bergen kan ikke godta at det er lagt en kunstig begrensning på tilgangen til åpent hav, som byen - inntil Askøybroen ble bygget - uhindret har kunnet nyte godt av siden tidenes morgen, sier han.

Standal peker også på de innledende kapitler i føljetongen om seilingsleden.

— Bygging av Askøybroen og ny seilingsled var ett og samme prosjekt. Den klare forutsetningen som lå til grunn for at seilingshøyden for Askøybroen kunne reduseres fra 100 til 62 meter, var at det skulle opparbeides en alternativ seilingsled til Bergen gjennom Herdlaflaket eller Skjelangersundet, sier Standal.

Stortinget sa imidlertid nei til ny led over Herdlaflaket av hensyn til fuglefredningsområdet. Standal sier alternativet gjennom Skjelangersundet aldri ble utredet av Vegkontoret i Hordaland.

Intens lobbyvirksomhet

— Stortinget har derfor aldri fått seg forelagt dette alternativet. Derfor er det på tide saken fremmes på nytt, mener han.

Problemet for seilingsled-forkjemperne er at prosjektet ikke er prioritert i nasjonal transportplan frem til 2015. Derfor ligger det an til mange intense lobbyfremstøt mot Stortinget. Finansieringen er nemlig et statlig ansvar. Nåværende havnedirektør Morten Meibom sier havnemyndighetene vil bruke enhver anledning til å overbevise politikerne om betydningen av ny seilingsled. I går tok han saken opp med ansvarlig statsråd, fiskeriminister Svein Ludvigsen.

— Er behovet i cruisenæringen stort nok til å forsvare prisen på 180 millioner?

— Ja, utviklingen viser en klar dreining mot stadig større cruiseskip. Både passasjertallet og antallet anløp til Bergen øker. Cruise som ferieform og Norge som reisemål blir også mer og mer populært. Ny seilingsled handler også om at Bergen ikke må stagnere som havneby, sier Meibom.